Frequentie, vat gereedschapsopties van ArcGIS voor Desktop samen?

I'm looking for some general frequency, summarize tool. What I basically want is some tool like the summarize tool in ArcGIS (right click in the attribute table> summarize) that runs on all attributes and objects that I select (it would be great if that tool could output to excel for example but that is totally optional). I have way to many objects and attributes to use do this manually...

Ik weet dat dit mogelijk moet zijn om met ArcPy te maken (hoewel ik geen samenvatting vind in Arcpy), maar dit lijkt op iets dat voor veel mensen nuttig kan zijn, dus ik geloof dat zoiets al moet bestaan? ArcGIS is geen vereiste, als het wordt uitgevoerd op vormbestanden of alles waarnaar ik kan exporteren, is dat prima.

Als dit niet bestaat, zal ik proberen het zelf te ontwikkelen en het ergens online plaatsen omdat het lijkt op iets nuttigs.

EDIT: Ik heb een kleine tool in python geschreven om in feite samen te vatten. Het werkt op vormbestanden en vat samen tot Excel (maar andere formaten zijn ook gemakkelijk te gebruiken) en moeten onafhankelijk van het besturingssysteem zijn. Als iemand het zou willen zien, zal ik de code opschonen en publiceren.

EDIT2: The tool can be found here: https://bitbucket.org/tcoopman/shapesummarize/

7

2 antwoord

Hoe zit het met de Samenvatting Statistieken tool? (Bijgewerkt 2015-11-05)

Beschikbare statistiektypen zijn:

  • SUM-Voegt de totale waarde voor het opgegeven veld toe.
  • MEAN-Berekent het gemiddelde voor het opgegeven veld.
  • MIN vindt de kleinste waarde voor alle records van het opgegeven veld.
  • MAX-vindt de grootste waarde voor alle records van het opgegeven veld.
  • RANGE-Zoekt het bereik van waarden (MAX minus MIN) voor het opgegeven veld.
  • STD: zoekt naar de standaardafwijking van waarden in het opgegeven veld.
  • COUNT: zoekt naar het aantal waarden in statistische berekeningen. Dit telt elke waarde behalve nulwaarden. Als u het aantal null-waarden in een veld wilt bepalen, gebruikt u de COUNT-statistiek voor het betreffende veld en een COUNT-statistiek voor een ander veld dat geen null's bevat (bijvoorbeeld de OID indien aanwezig) en trekt u vervolgens de twee waarden in mindering.
  • EERSTE vindt de eerste record in de invoertabel en gebruikt de opgegeven veldwaarde.
  • LAATSTE: zoekt de laatste record in de invoertabel en gebruikt de opgegeven veldwaarde.

... en het is opvraagbaar van Python:

import arcpy
from arcpy import env
env.workspace = "C:/data/Habitat_Analysis.gdb"
arcpy.Statistics_analysis("futrds", "C:/output/output.gdb/stats", [["Shape_Length", "SUM"]], "NM")
8
toegevoegd
@tmske - heb je de suggestie van Dan in zijn antwoord geprobeerd?
toegevoegd de auteur Farhan, de bron
Ik heb dit geprobeerd, maar dit werkt niet zo goed voor mij, omdat tellen bijvoorbeeld alleen NULL telt, niet lege velden zoals "" of 0. Ik wil een samenvatting van alle waarden in het veld.
toegevoegd de auteur user2722, de bron
Ik heb een minimale poging gedaan om de tool te gebruiken, maar ik kon de tool niet laten uitvoeren. Ik heb niet heel hard geprobeerd om eerlijk te zijn, maar ik heb mijn eigen oplossing gebouwd, zie de EDIT in mijn bericht.
toegevoegd de auteur user2722, de bron

Er is ook de beschrijvende statistieken en frequentieverdelingen tool op de geoprocessing-website. (Bijgewerkt 2015-11-05)

4
toegevoegd
de link is verbroken, kan dit alsjeblieft worden bijgewerkt?
toegevoegd de auteur Ramanathan Varadharajan, de bron