Welk element in WIX XML stelt het beschrijvingsveld van het proces dat wordt weergegeven in Windows Taakbeheer in?

Ik heb een WIX die een C# windows-service installeert. Alles is goed. Het zou nog beter zijn als ik op de een of andere manier het beschrijvingsveld van het proces kan wijzigen wanneer het wordt weergegeven in Windows Taakbeheer. Ik dacht dat de beschrijving in dit element het zou doen, maar het is blijkbaar niet:
1

2 antwoord

De .exe gebruikt het assemblykenmerk AssemblyTitle in taakbeheer.

[assembly: AssemblyTitle("This is my description")]

De naam en weergavenaam die is opgegeven in uw serviceInstall-element hebben betrekking op naam en beschrijving zoals weergegeven in servicebesturingsbeheer (services.msc)

1
toegevoegd

The DisplayName and Description in serviceIntaller.designer.cs are the ones that show up in services list(run services.msc to check that out) and the ServiceName is the one that shows up in Taskmanager -> Service.

0
toegevoegd