Tekst (alleen tekst!) Toevoegen aan een formulier in Drupal 7

OK, ik heb er eindelijk achter hoe je formulierbesturingselementen kunt toevoegen (of bewerken) via de formulier-API in Drupal.

But now, I would like to add text to a form. Not a