ClearCase: Gebruikersrollen

Volgens de ClearCase UCM-documentatie er zijn volgende rollen voor UCM-gebruikers:

  • administrator
  • projectmanager
  • developer
  • release builder

Zijn dit slechts conceptuele rollen of zijn ze eigenlijk gedefinieerd in de ClearCase-database met toegewezen privileges en kunnen gebruikers erbij horen?

1

1 antwoord

Nee.

ClearCase heeft geen applicatieve rol.
ClearCase heeft geen applicatieve gebruikers.

D.w.z. je kunt geen gebruiker definiëren en hem/haar koppelen aan een rol (rol die je ook niet kunt definiëren).
En dat is een major beperking, omdat u moet vertrouwen op een op het systeem gebaseerde definitie voor de:

  • gebruiker (ze moeten geregistreerd zijn in de juiste unix of windows groep, omdat ClearCase zijn beveiligingsmechanisme baseert op de OS ACL)
  • rol: je hebt er maar twee: geprivilegieerde gebruiker (op Windows, een gebruiker die zich in dezelfde groep bevindt als de procedure clearcase_albd en op Unix ... root!). En alle andere (niet-bevoorrechte) gebruikers.
    Zie Bevoorrechte gebruikers en groepen en Domeingebruikers- en groepsaccounts voor meer.
1
toegevoegd