ASP.NET 4.0 - toegang krijgen tot een webpagina in de map in de toepassing

Ik gebruik ASP.NET 4.0. Ik heb een map met de naam pup . Er is een webpagina genaamd login.aspx onder die map. Wanneer gebruikers de login.aspx -pagina proberen te bezoeken, leid ik ze om naar een andere pagina met de naam InvalidPage.aspx .

Wanneer ik mijn toepassing vanuit lokaal gebruik en typ de URL localhost: 2388/pup/login.aspx , wordt de pagina login.aspx niet omgeleid naar de InvalidPage. aspx . Maar als ik localhost: 2388/PUP/login.aspx typ, werkt het wel. Hier is de naam van de map hoofdletters. Is de zaak van belang? Hoe kan ik de URl maken om de zaak te negeren?

0

2 antwoord

URL's zijn niet hoofdlettergevoelig in IIS, maar waar is de omleidingslogica? Doe je ergens een snarenvergelijking wanneer je beslist om de omleiding te doen? Dat is hoofdlettergevoelig en kan de oorzaak van het probleem zijn.

0
toegevoegd

Voeg deze regel toe aan het webconfiguratiebestand:

 
 
 
 
 
 
 
 

0
toegevoegd