JQuery Draggable + Droppable + Sorteerbaar

Ik weet zeker dat dit al eerder is beantwoord, maar ik kan geen voorbeeld vinden dat bij mijn situatie past. Ik heb een lijst met afbeeldingen die versleepbaar zijn. Ik heb ook een div (id = "dropZone") die is ingesteld op uitwerpbaar en sorteerbaar. Ik zou graag een functie activeren als de afbeeldingen worden gesleept en neergezet op de div, maar niet als dingen op de div worden neergezet om te worden gesorteerd. Dit is wat ik heb geprobeerd:

stop: function() { $('#dropZone').prepend(''); }

Dit heb ik toegevoegd aan de uitwerpbare afbeeldingen, maar deze vuren ook als ze buiten de uitwerpbare vallen.

drop: function() { $('#dropZone').prepend(''); }

Daarna probeerde ik dit aan mijn uitwerpbaar toe te voegen, maar dit voegt de afbeelding zowel toe als deze wordt gesleept als gesorteerd.

Weet iemand wat ik moet doen?

2
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Kun je een testcase maken op jsfiddle zodat we je probleem precies kunnen voorstellen?
toegevoegd de auteur Didier Ghys, de bron

1 antwoord

De vraag is vaag, maar het lijkt erop dat wat u nodig hebt, het ontvangende evenement van sorteerbaar is.

$( ".selector" ).sortable({
   receive: function(event, ui) { ... }
});

http://jqueryui.com/demos/sortable/#connect-lists

Deze gebeurtenis zal alleen plaatsvinden wanneer een item wordt ontvangen van een andere verbonden lijst.

0
toegevoegd