Een Sinatra + Datamapper-app op Heroku

I've had some problems running an app on Heroku. It uses Sinatra and Datamapper. The full project is here: https://github.com/pixelwolf/phonedb

The problem happens when I deploy the app, all goes well, until I go to the url, where I get an "Application Error" page. I have also push the SQLite3 database using heroku db:push sqlite://database.db

Here are the logs from running heroku logs: https://gist.github.com/1439777

2
Sorry, ik weet het antwoord niet, maar ik vond een kleine, niet-gerelateerde fout in uw code. Op regel 74 van main.rb heb je 'email' verkeerd gespeld: email => params [: emial]
toegevoegd de auteur 585connor, de bron

2 antwoord

Je moet je database in datamapper configureren met een regel als deze

DataMapper.setup(:default, ENV['DATABASE_URL'] || 'sqlite3://my.db')

Dat was van de website van heroku. http://devcenter.heroku.com/articles/database Die datamapper zal configureren om verder te gaan u moet sqlite3 gebruiken op uw lokale computer, maar schakelt over naar de postgres-database van Heroku wanneer de toepassing daar wordt gebruikt.

Ook Tom Anderson heeft gelijk, je moet de dm-postgres-adapter-edelsteen aan je Gemfile toevoegen. Ik heb ook de pg edelsteen toegevoegd, ik weet niet zeker of dat wel nodig was.

4
toegevoegd

De foutpagina heeft de regel:

`require': no such file to load -- dm-postgres-adapter

Je kunt alleen postgres gebruiken op heroku. Dus waarschijnlijk neem je dat op de een of andere manier niet waar. U kunt zich met sqlite ontwikkelen op uw computer, maar u moet dan een aantal dingen regelen om het allemaal te laten werken, plus u hoeft geen functies voor sqlite of postgres alleen te gebruiken.

3
toegevoegd