De locatie van contactpersonen ophalen van grafische api in Android

Ik ben bezig met een Android-applicatie waarin ik facebook open graph api gebruik om de vriendenlijst te krijgen. Het is gemakkelijk om de lijst van vrienden te krijgen, maar wat als ik de locatie van mijn vriend wil door grafiek api? Is dit mogelijk? Zo ja, welke stappen moeten dan worden genomen voor een grafische API-oproep?

try {
      return Factory.getFacebook().request(url[urlCount]);
    } catch (MalformedURLException e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    }

Waar de URL "mij/vrienden" is.

2

Geen antwoorden

0