Codeigniter 2.0 MY_Router.php fout

Ik heb het bestand MY_Router.php in de kerndirectory gemaakt met deze code:

<?php
class MY_Router extends CI_Router {

  function MY_Router()
  {
    parent::CI_Router();
  }

  function _validate_request($segments)
  {
    //Comprueba que el controlador no existe
    if (!file_exists(APPPATH.'controllers/'.$segments[0].EXT))
    {
      $segments = array("page", "load", $segments[0]);

    }
    return parent::_validate_request($segments);
  }
}
?>

Wanneer ik de toepassing bel, verschijnt deze foutmelding:

Fatale fout: oproep naar de ongedefinieerde methode CI_Router :: CI_Router() in /home/david/public_html/CodeIgniter_2.1.0/application/core/MY_Router.php op regel 6

Waar is het probleem?

1

1 antwoord

Het probleem is dat er geen methode is in de CI_Router-klasse met de naam CI_Router() . In PHP4 hebben constructeurs dezelfde naam als de klasse. In PHP5 krijgen construcnaarrs de naam __ construct() .

Om het probleem te verhelpen, wijzigt u de construcnaarr in de klasse MY_Router van

function MY_Router()
{
  parent::CI_Router();
}

naar

function __construct()
{
  parent::__construct();
}
6
toegevoegd
Het werkt. Hartelijk bedankt. Ik ben codeigniter newbie: p
toegevoegd de auteur David, de bron