</div> Niet dit: <div class="img" /> Dit is een fragment van de"> </div> Niet dit: <div class="img" /> Dit is een fragment van de"> </div> Niet dit: <div class="img" /> Dit is een fragment van de" />

Uitvoer XHTML met DB2 XMLTRANSFORM-functie

Kan de DB2 XSLTRANSFORM-functie HTML uitvoeren die de afsluitende tags voor lege elementen bevat? Dezelfde transformatie die ik gebruik in de database werkt perfect samen met andere XSLT-processors. Ik heb alleen een probleem als ik het gebruik met de functie XSLTRANSFORM in DB2. Bijvoorbeeld,

Ik heb dit nodig:

<div class="img"></div>

Niet dit:

<div class="img" />

Dit is een fragment van de transformatie:


Dit is de vraag:

SELECT XSLTRANSFORM (XMLDATA USING 
   (SELECT XSLTRANSFORMDOC 
   FROM ds.XSLTRANSFORMS 
   WHERE XSLTRANSFORMID = 15) AS VARCHAR(32672)) 
FROM ds.XMLTAB

Elke begeleiding wordt op prijs gesteld.

0

1 antwoord

I had a similar issue with Script tag. So to work around this I would add dummy text in between the tag. Example: dummy-text

Bekijk dit link over andere automatische transformaties door DB2:

1
toegevoegd