Android-app roept MAIN/LAUNCHER opnieuw op in plaats van onResume ()

wanneer mijn Android-app - Activiteit B - naar de achtergrond wordt verplaatst (door de gebruiker die op de Android-startknop drukt), is deze nog steeds in leven, onStop() is geroepen zoals verwacht.

Activiteit B is hier niet vernietigd, maar wanneer de gebruiker opnieuw op het pictogram van de app klikt, roept hij opnieuw de intent-filter MAIN en LAUNCHER op, waarbij activiteit A wordt gestart in plaats van Resume() aan te roepen in activiteit B.

dus de startactiviteit wordt weergegeven - Activiteit A -, maar als de gebruiker op de knop Android terug drukt, start dan de activiteit voltooid() en de oude activiteit - Activiteit B - wordt weergegeven!

Wat er moet gebeuren als activiteit B naar de achtergrond wordt verplaatst, is dat activiteit B is onderbroken en gestopt. Wanneer de app wordt hervat door op het pictogram van de app te drukken, moet activiteit B worden hervat. (tenzij het werd gedood en vernietigd, wat het niet is geweest)

Hoe los ik dit op? Activiteit B wordt oorspronkelijk geopend door Activiteit A met

Intent next = new Intent(ActivityA.this, ActivityB.class);
startActivity(next);
finish();

Hier is de manifestvermelding voor activiteit BHier is de manifeste invoer voor Activiteit A


    
      
      
    

waarom gebeurt dit en hoe repareer ik het?

1

1 antwoord

Gebruik android: launchMode = "singleTask" in uw manifeast-bestand waarin u activiteit declareert b. Activiteit b wordt dan niet op de achtergrond weergegeven.

5
toegevoegd