Sprockets vereisen een bestand uit de bovenliggende map

Ik probeer de asset-pipeline rails 3.1 te gebruiken om een ​​JavaScript-bestand op te nemen uit de bovenliggende map van het manifestbestand

app/assets/javascripts/map/index.js

//=require ../file

yields: couldn't find file 'file'

Hoe heb ik een bestand uit de bovenliggende map nodig?

2

1 antwoord

Op activa in tandwielen wordt altijd verwezen door hun logische pad.

U moet dus //= require file gebruiken als uw bestand zich in /app/assets/javascripts bevindt.

Als uw bestand bijvoorbeeld /lib/assets/javascripts/models/lala.js is, hebt u dit nodig met //= require models/lala .

3
toegevoegd