JPQL - geen datum rekenkundig

Ik begrijp dat JPQL ons geen rekenkundige gegevens laat doen, maar ik ben er nieuw bij, dus ik vraag me af of er een eenvoudige manier is om dit probleem aan te pakken (ik gebruik eclipselink):

Ik heb twee entiteiten, entiteit A die een een-op-veel relatie heeft met entiteit B.

Entiteit A slaat de tijd op en elke record voor entiteit B heeft een datum.

Ik wil rijen van entiteit B selecteren tussen een datumbereik, rekening houdend met het tijdsveld van entiteit A waartoe het behoort.

Een oplossing waar ik aan heb gedacht, is gewoon alle entiteiten ophalen binnen het datumbereik (de tijd negeren) en vervolgens de resultaten handmatig filteren, rekening houdend met de tijd in entiteit A, nadat de query is uitgevoerd.

Maar ik wil weten of er een JPA-weg is, die er niet toe zal leiden dat onnodige records worden opgehaald.

0

1 antwoord

EclipseLink ondersteunt een FUNC-sleutelwoord in JPQL waarmee elke databasefunctie kan worden aangeroepen.

Uw database biedt datumrekenfuncties, zodat u deze kunt gebruiken.

See, http://wiki.eclipse.org/EclipseLink/UserGuide/JPA/Basic_JPA_Development/Querying/Support_for_Native_Database_Functions

1
toegevoegd