Bladeren en uploaden van bestanden in ASP.net/Jquery/Javascript

Vanaf de pagina kan de gebruiker bladeren en een map op zijn lokale station selecteren. na selectie vult de lijst met bestandsnamen in listbox.

Vervolgens zal ik deze bestandspaden willekeurig gebruiken om naar de server te uploaden.

Is dit mogelijk?

Ik vraag het omdat wat ik weet vanwege de beveiligingsbrowser geen toegang heeft tot clientbestanden.

0

1 antwoord

De HTML5-bestands-API kan iets bevatten dat u kunt gebruiken om uw doel te bereiken, maar dan uw applicatie werkt alleen met browsers die die API implementeren.

0
toegevoegd