VBA gebruiken om een ​​verwijzing naar een cel van blad 2 naar blad 1 te kopiëren

Iedereen

Ik ben een nieuwe gebruiker van Visual Basic Excel en zou de hulp met een bepaald probleem op prijs stellen. Ik heb naslagwerken gelezen en op Google gezocht om een ​​oplossing te vinden, maar ik ben niet succesvol geweest. Ik heb alle andere projectvereisten voltooid, behalve deze.

Ik heb een werkmap met 48 afzonderlijke bladen en afhankelijk van naar welk detailblad wordt verwezen, moet ik informatie aan het samenvattingsblad verstrekken. Ik probeer alleen de verwijzing naar cellen van een bepaald detailblad naar een samenvattingsblad te kopiëren. Ik probeer bijvoorbeeld het volgende te doen in cel (15,5) op het samenvattingsformulier = 'Detail 1'! E10 Het doel is om te verwijzen naar cel (10,5) op werkblad 1, dus de waarde in de samenvattingbladupdates telkens wanneer cel (10,5) op het detailblad 1 wijzigt.

Ik heb deze code geprobeerd, maar deze werkt niet bij een aantal andere pogingen. Het kopieert de formule, maar niet de referentie.

Zoals ik al eerder zei, ben ik het nog steeds aan het leren dus als wat ik hieronder laat zien helemaal rookiecode is, zal ik me daarvoor schamen. Bij voorbaat dank voor alle hulp.

'-----This is simplified Version of the code in a WorkBook with 45 sheets-----------

Sub CopyReference()

Dim SheetCounter As Integer

Dim RowNumber As Integer

Dim ColumnCounter As Integer


RowNumber = 10

ColumnCounter = 5

SheetCounter = 2  '------------This is the Detail 1 Sheet in the WorkBook-------------


Sheets(SheetCounter).Select

ActiveSheet.Range(Cells(RowNumber, ColumnCounter), Cells(RowNumber, ColumnCounter)).Copy

Sheets(1).Select          '------- This is the Summary Sheet

ActiveSheet.Range(Cells(RowNumber + 5, ColumnCounter), Cells(RowNumber + 5, ColumnCounter)).PasteSpecial Operation:=xlPasteSpecialOperationNone

End Sub
0

1 antwoord

Dit lijkt op wat je nodig hebt

ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(15, 5).Formula = "=" & _
   ThisWorkbook.Sheets(2).Cells(10, 5).Address(False, False, , True)
1
toegevoegd