Hoe gebruik je ActiveRecord in een JRuby-script buiten Rails?

I would like to use JRuby to run a script which populates a database. I am already running JRuby/Rails for a Rails server in another application, and this setup works.

Ik heb het script (foo.rb) prima uitgevoerd totdat ik probeerde het ActiveRecord-juweel in regel 2 op te nemen. De code ziet er zo uit:

require 'rubygems'
require 'activerecord'
require 'csv'
nf=[]
Dir["./*.*"].each{|f|nf< Time.now} 
nf.each{|f| p f.inspect}

De fout die ik krijg ziet er als volgt uit:

unix> jruby --1.9 foo.rb
LoadError: no such file to load -- activerecord
require at org/jruby/RubyKernel.java:1047
require at /home/user/.rbenv/versions/jruby-1.6.4/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:36
(root) at foo.rb:2

Mijn juwelijst bevat alle rails 3.0.10, activerecord 3.0.10, activerecord-jdbc-adapter 1.2.0, activerecord-jdbcmysql-adapter 1.2.0.

Ik heb ook een omgevingsvariabele (JRUBY-OPTS = - 1.9) die JRuby opdraagt ​​versie 1.9 uit te voeren wanneer ik Rails gebruik.

Wat mis ik om JRuby 1.9 te laten draaien met ActiveRecord 3.0.10 om een ​​MySQL-database te raken?

0

1 antwoord

Verander uw behoeften om:

require 'active_record'
4
toegevoegd
Ik geloof niet dat f # $% ^ het gelooft! Waarom een ​​ander symbool gebruiken voor JRuby?
toegevoegd de auteur Jay Godse, de bron
Ik denk dat het hetzelfde is. Naam is ergens tussen v2 en v3 veranderd.
toegevoegd de auteur Rob, de bron