Kolom is ongeldig in de selectielijst omdat deze niet is opgenomen in een verzamelfunctie of in de GROUP BY-component

Ik begrijp niet waarom de kolom 'OrderInfo.DateSold' een fout bevat voor de volgende opgeslagen procedure. Help me alsjeblieft. Dit is inSQL-server2005

SELECT DateSold,
    Rep.FirstName,
    Company,
    Contact,
    Phone,
    OPD.TotalAmount               AS Sold,
    SUM(OPD.PaymentAmount)            AS Collected,
    ( OPD.TotalAmount - SUM(OPD.PaymentAmount) ) AS Balance
FROM  OrderInfo
    INNER JOIN Order_PaymentDetails OPD
     ON OrderInfo.OrderID = OPD.OrderID
    INNER JOIN SalesRep_Info Rep
     ON OrderInfo.RepID = Rep.RepID
WHERE OrderInfo.CommuniTeeID = @CommuniTeeID
GROUP BY OrderInfo.Company 

Dank je !

0

1 antwoord

Dit komt omdat als u in de resulterende reeks de kolom "Datesold" wilt zien, enzovoort, u ook op deze velden moet groeperen:

SELECT 
  DateSold,
  Rep.FirstName,
  Company,
  Contact,
  Phone,
  OPD.TotalAmount AS Sold,
  SUM(OPD.PaymentAmount) AS Collected,
  (OPD.TotalAmount - SUM(OPD.PaymentAmount)) AS Balance 
FROM  
  OrderInfo
INNER JOIN 
  Order_PaymentDetails OPD ON OrderInfo.OrderID = OPD.OrderID
INNER JOIN 
  SalesRep_Info Rep ON OrderInfo.RepID = Rep.RepID 
WHERE 
  OrderInfo.CommuniTeeID = @CommuniTeeID
GROUP BY 
  OrderInfo.Company, DateSold, Rep.FirstName, Contact,
  Phone, OPD.TotalAmount
1
toegevoegd