Automatisch compileren van minder css-code bij schrijven in Vim voor Windows7

Follow the code and project for windows: https://github.com/duncansmart/less.js-windows

ref: http://blog.dotsmart.net/2010/11/26/running-the-less-js-command-line-compiler-on-windows/

autocmd FileWritePost,BufWritePost *.less :call LessCSSCompress()
function! LessCSSCompress()
  let cwd = expand(':p:h')
  let name = expand(':t:r')
  if (executable('lessc'))
    cal system('lessc '.cwd.'/'.name.'.less > '.cwd.'/'.name.'.css &')
  endif
endfunction

Dankje.

1

1 antwoord

Dit is geen Vim-oplossing (ik moet Vim nog gebruiken). Maar voor het geval je wanhopig op zoek bent naar een andere oplossing, zou Watchr misschien wel werken. Watchr beweert te werken met Windows. Ik ben van mening dat je Cygwin misschien nodig hebt. Toen ik Windows gebruikte, was het moeilijk om bestandswijzigingen te detecteren toen ze zich voordeden.

https://github.com/mynyml/watchr

0
toegevoegd