Hoe resultaten voor een query worden geretourneerd met behulp van spil of iets dergelijks

Ik moet een selectie schrijven om het volgende te produceren:

  r_country | s_country |   s_name | r_name | msg  |  date
   ca    au      bill    bob   'hi'    2/12/2010

Dit zijn mijn gegevens:

tableA

EmployeeName  | EmployeeID | country
bill       1        au
bob        2        ca


tableB

Sender    | Reciever | Msg | date
bill        bob    'hi'  12/12/2010

eerder probeerde ik een join te doen, maar ik denk dat dit alleen gegevens retourneert voor de gebruiker wiens naam ik doe

1

1 antwoord

Je moet twee keer meedoen.

SELECT
 receiver.country  AS r_country,
 sender.country   AS s_country,
 data.Sender     AS s_name,
 data.Receiver    AS r_name,
 data.msg      AS msg,
 data.date      AS date
FROM
 TableB       AS data
LEFT JOIN
 TableA       AS sender
  ON sender.EmployeeName = data.Sender
LEFT JOIN
 TableA       AS receiver
  ON receiver.EmployeeName = data.Receiver

Merk echter ook op dat uw tabellen met gegevens (feiten) de NAME niet bevatten. U zou de UniqueID van de entiteit moeten gebruiken, een veld dat onafhankelijk is van de attributen van de entiteit (zoals naam, adres, enz.)

3
toegevoegd