$item['result'], ////Need"> $item['result'], ////Need"> $item['result'], ////Need" />

Als voorwaarde in een associatieve array

Ik moet een voorwaarde stellen wanneer ik één element van mijn array maak

foreach ($score as $item):
   if ($item['subject_id'] == "3"){
     $file_data_array[] = array(
      "y" => $item['result'],
   ////Need condition here///////////////////////////////
      "color" => '#FFF'        
      );
   }
 endforeach;

Dus ik heb een aandoening zoals nodig

if ($item['confirmed'] == 1) { 
  "color" => '#FFF'
} else {
  "color" => '#000'
}

Dus, omdat we een if niet in een array kunnen plaatsen, hoe kan ik dan mijn conditie doen?

0

4 antwoord

Probeer en gebruik de ternary if :

foreach ($score as $item):
   if($item['subject_id'] == "3"){
     $file_data_array[] = array(
      "y" => $item['result'],
      "color" => ($item['confirmed'] == 1 ? '#FFF': '#000')
    );
endforeach;
4
toegevoegd
Dankje ! het werkt ! :)
toegevoegd de auteur user1029834, de bron
"color" => ($item['confirmed']==1 ? "#FFF" : "#000")
3
toegevoegd
foreach ($score as $item):
 if($item['subject_id'] == "3"){
   if($item['confirmed'] == 1) {
     $color = '#FFF'; 
   } else {
     $color = '#000';
   }   
   $file_data_array[] = array(
    "y" => $item['result'],
    "color" => $color);
endforeach;
2
toegevoegd
<?php
$login_detail=array(0=>array("sumit","8101"),1=>array("ashwani","9526"),2=>array("parmod","2592"),3=>array("jitendra","5792"),4=>array("umesh","5555"));
foreach($login_detail as $value)
{
  foreach($value as $value2 )
  {
    echo $value2."   ";
  }
  echo "
"; } $username=$_POST['txtusername']; $password=$_POST['txtpassword']; if($username==$login_detail && $password==$value) { header("location: dashbord.php"); } else { header("location: loginexample.php?msg=user name or password is wrong"); }
0
toegevoegd
Een uitleg zou op prijs worden gesteld
toegevoegd de auteur Populus, de bron