Scheid een .txt-bestand in afzonderlijke reeksen

Ik weet al hoe ik een bestand moet uploaden en de inhoud ervan in een string plaatsen met:

NSString *fileContents = [NSString stringWithContentsOfFile:[[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"WellBalanced Recipes" ofType:@"txt"] 
                          encoding:NSUTF8StringEncoding 
                           error:NULL];

Ik wil dit tekstdocument echter in afzonderlijke reeksen parseren. Als ik bijvoorbeeld verschillende recepten in hetzelfde document had, zou ik op de een of andere manier elk recept willen scheiden.

0
is er een patroon waarmee je het ene recept van het andere kunt scheiden? Als dat het geval is, kunt u de methode componentsSeparatedByString van NSString gebruiken.
toegevoegd de auteur Michael Dautermann, de bron

1 antwoord

Use - (NSArray *)componentsSeparatedByString:(NSString *)separator

NSArray *data = [fileContents componentsSeparatedByString:@"\n"];
0
toegevoegd
Bedankt dat het geweldig werkte
toegevoegd de auteur user1072337, de bron
Als ik uw vraag heb beantwoord, klikt u op de grijze wangmarkering om aan te geven dat deze vraag is beantwoord.
toegevoegd de auteur syclonefx, de bron