Ken JavaScript-waarde toe aan een Scriptlet

Kan iemand me vertellen hoe de inhoud van een javascript-variabele aan een scriptletvariabele wordt toegewezen? Hier is mijn code:

  function getComment(location){
  <%
  try{
    Class.forName(driver).newInstance();
    con = DriverManager.getConnection(url+db,userName,password);
    String locate=//i want here to assign the value of location;
    String query = "select * from comments where location='"+locate+"'" ;
    st = con.createStatement();
    ResultSet rs = st.executeQuery(query);%>

  <% int i=0;
  while(rs.next()){%>
  var comment = comment + "
" + <%=rs.getString("comments")%> <% i++; } } catch(Exception e){ e.printStackTrace();} %> return comment; }
0
Begrijpt u wel dat al uw scriptletcode op de server wordt uitgevoerd, en dat de resultaten naar de browser worden verzonden, waarna het JavaScript door de browser wordt uitgevoerd? Dus uw Java-code heeft geen toegang tot JavaScript-variabelen. Wat u kunt doen, is dat uw JavaScript een aanvraag indient bij de server waar waarden door worden doorgegeven, en vervolgens een script heeft die iets met de waarden doet en een resultaat terugstuurt naar de browser. "Ajax" is de methode die u wilt Google ...
toegevoegd de auteur nnnnnn, de bron
Ik zou deze code moeten gebruiken als een voorbeeld van waarom je geen scriptlets zou moeten gebruiken of JavaScript-code zou moeten genereren. Het is extreem moeilijk om te volgen.
toegevoegd de auteur millimoose, de bron
sorry ik ben een nieuweling, ik ben pas een paar weken geleden begonnen met het programmeren met deze taal.
toegevoegd de auteur joanna, de bron

Geen antwoorden

0