Open Visual Studio's standaardpictogram in een VS-project

Ik moet het standaardpictogram dat VS gebruikt voor het project instellen op een ander pictogram binnen mijn project. Is er een gemakkelijke manier om hier toegang toe te krijgen?

Ik probeerde naar .Properties.Resources maar het lijkt er niet te zijn. Is het ergens op mijn computer opgeslagen of is het in de applicatie ingebouwd?

0
toegevoegd de auteur Mark Hall, de bron
Perfect! Precies wat ik zocht. Die GetField-methoden zijn echt heel interessant.
toegevoegd de auteur user912447, de bron

1 antwoord

Mark Hall kreeg dit recht in zijn opmerking hierboven.

Ik heb mijn vraag een beetje onnauwkeurig geformuleerd. Ik moest een pictogram in mijn project koppelen aan dat standaardpictogram, en het vervangen van de "SetValue" -functie die daar genoemd werd met de "GetValue" werkte wonderen:

  FieldInfo iconField = typeof(Form).GetField("defaultIcon",
            BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static);
  myIcon = (Icon)iconField.GetValue(iconField)
0
toegevoegd