iOS: hoe kan ik de systeembeeldviewer oproepen met een netwerkafbeelding?

Ik heb een app die enkele afbeeldingen toont met behulp van UIImageView, nu wil ik een functionaliteit toevoegen die wanneer de gebruiker op de UIImageView klikt, hij de afbeelding in de iOS-afbeeldingstoepassing opent (inzoomen/uitzoomen, de afbeelding opslaan, enz.).

0
Wanneer je systeembeeldviewer zegt, hebben we geen idee wat in godsnaam dat is ... herformuleer je vraag. Vertel ons waar het beeld is? op netwerk? waar? op een ander apparaat? Wilt u een zoombeweging op de telefoon uitvoeren, maar moet het zoomen op een ander apparaat worden ingezoomd?
toegevoegd de auteur TeaCupApp, de bron

2 antwoord

Ik geloof dat er geen Controller For Images is zoals die voor Video/Audio, mail .etc ...

als u alleen in/uit wilt zoomen, sla dan op !! u kunt eenvoudig UIScrollView gebruiken als superView voor uw UIImageView voor zoomen  en voor het opslaan gebruikt u deze code

 UIImageWriteToSavedPhotosAlbum(scratchImage.image, self, @selector(image:didFinishSavingWithError:contextInfo:), nil);

Ik hoop dat dat helpt!!

1
toegevoegd

iOS heeft geen standaard afbeeldingsviewer. U moet een weergavecontroller in uw toepassing implementeren die de afbeelding die u hebt gedownload, kan bekijken/zoomen/paneren en opslaan.

1
toegevoegd