ImportError: django.utils niet gevonden in Google App Engine

Ik krijg deze foutmelding als ik simplejson gebruik van django.utils in een Google app-project:

Traceback (most recent call last):
 File "/base/python27_runtime/python27_lib/versions/1/google/appengine/runtime/wsgi.py", line 187, in Handle
  handler = _config_handle.add_wsgi_middleware(self._LoadHandler())
 File "/base/python27_runtime/python27_lib/versions/1/google/appengine/runtime/wsgi.py", line 225, in _LoadHandler
  handler = __import__(path[0])
 File "/base/data/home/apps/s~testapp/1.359839747994604729/notify.py", line 8, in 
  from handlers.xmpp_handler import XMPPHandler
 File "/base/data/home/apps/s~testapp/1.359839747994604729/handlers/xmpp_handler.py", line 12, in 
  import commands
 File "/base/data/home/apps/s~testapp/1.359839747994604729/handlers/commands.py", line 4, in 
  from django.utils import simplejson
ImportError: No module named django.utils

Fragment:

import datetime
from google.appengine.api import users
from google.appengine.ext import db
from django.utils import simplejson

class jsonEncoder(simplejson.JSONEncoder):
  def default(self, obj):
    if isinstance(obj, datetime.datetime):
      return obj.isoformat()

    elif isinstance(obj, db.Model):
      return dict((p, getattr(obj, p)) 
            for p in obj.properties())

    elif isinstance(obj, users.User):
      return obj.email()

    else:
      return simplejson.JSONEncoder.default(self, obj)
4

1 antwoord

U moet aangeven dat u django wilt gebruiken in uw app.yaml :

libraries:
- name: django
 version: "1.2"

Zie de GAE-documenten voor de ondersteunde django-versies.

Op Python 2.7-runtime zou u Python's native json-bibliotheek moeten gebruiken in plaats van simplejson.

15
toegevoegd