pylab.scatter plotten een andere grafiek dan uitblinken op dezelfde gegevens

Ik probeer een aantal gegevens te plotten met de pylab-strooifunctie. ik gebruik

pylab.scatter(X, Y)
pylab.show()

X and Y are python lists where each element is << int >> datatype. When I plot the graph using the above, I get a straight line graph. However, when I use excel to plot the same data, it is a long tailed graph. The correct distribution is the long tail. Why am I then getting a straight line when using pylab?

0
U moet meer informatie geven over hoe u Excel gebruikt om de gegevens te plotten. Excel heeft veel soorten plots. U moet ook een voorbeeld van de gegevens geven.
toegevoegd de auteur BrenBarn, de bron

1 antwoord

Verontschuldiging! Het probleem was niet gerelateerd aan pylab.

Het probleem was dat ik X en Y had geïnitialiseerd als -

X = Y = list()

Hierdoor, ongeacht de waarden die ik in lijst Y heb ingevoegd, werd deze gelijk aan X. En dus de rechte lijn.

0
toegevoegd