hoe een VisualBasic2010 web-app een nieuw browservenster opent voor een .htm-bestand

Op de startpagina van mijn webapp, wanneer de gebruiker op de hyperlink "Over" klikt (System.Web.UI.WebControls.HyperLink in mijn default.aspx), moet ik een nieuw browservenster openen met een bestaand about.htm-bestand.

Er zijn andere hyperlinks voor "Purpose" en "Description" en "How to" en ik zou graag zien dat elke een andere browser opent, zodat de gebruiker hiernaar kan verwijzen tijdens het uitvoeren van bewerkingen.

0

2 antwoord

System.Web.UI.WebControls.HyperLink have a Target property that needs to be set with _blank value as shown on example at http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.hyperlink.target.aspx

Ik hoop dat dit helpt...

0
toegevoegd

Plaats de volgende code in page_l; oad -gebeurtenis,

Hyperlink1.Attributes.Add("target","_blank")

of

u kunt de eigenschap target van een hyperlink-besturingselement direct wijzigen in _blank

Dit opent de link in een nieuw browservenster.

0
toegevoegd
Perfect. Deed precies wat ik wilde. Stackoverflow rotsen ...
toegevoegd de auteur Doug Null, de bron