Hoe nutsbedrijven onder huurders verdelen?

Laten we zeggen dat ik twee huurders heb die mijn appartement met mij delen. Er is overeengekomen dat voorzieningen gelijkelijk onder ons verdeeld zijn. Een huurder heeft echter als onderdeel van zijn huurovereenkomst een bepaling dat alle nutsvoorzieningen gratis worden verstrekt met zijn huur.

Mijn vraag is dit: hoe bereken ik de nutsvoorzieningen voor mij en de andere huurder? Deel ik door 2 of 3?

2

Geen antwoorden

0