laad de waarde van het eigenschappenbestand in @entity

ik heb een les

@Entity
class foo {

  private string name = ;

}

Ik wil de bovenstaande varaible foo.name initialiseren met behulp van een waarde die is gelezen uit een bestand foo.properties zonder resourcebundel te gebruiken.

0

2 antwoord

Zoals je kunt zien in de officiële handleiding , kun je een property maken object op de volgende manier:

Properties properties = new Properties();
FileInputStream in = new FileInputStream("my.properties");
properties.load(in);
in.close();

Vervolgens hebt u toegang tot een waarde met getProperty (reekstoets) zoals:

String name = properties.getProperty("keyName");
1
toegevoegd

Je zou kunnen hebben op uw constructor iets als:

Properties props = new Properties();
props.load(new FileInputStream("/tmp/properties.txt"));
this.name = props.getProperty("propertyName");
0
toegevoegd