waarom veranderde mijn flip-animatie niet in een andere weergave?

Dit is mijn code voor flipanimatie, ik gebruik twee weergaven die viewHain en viewStart is

- (IBAction)readyBtn:(id)sender {
  [UIView beginAnimations:nil context:nil];
  [UIView setAnimationDuration:1.0];
  [UIView setAnimationTransition:UIViewAnimationTransitionFlipFromRight forView:[self view] cache:YES];
  [[self view] addSubview:viewStart];
  [UIView commitAnimations];
}

- (IBAction)startBtn:(id)sender {
  [UIView beginAnimations:nil context:nil];
  [UIView setAnimationDuration:1.0];
  [UIView setAnimationTransition:UIViewAnimationTransitionFlipFromLeft forView:[self view] cache:YES];
  [viewStart removeFromSuperview];
  [UIView commitAnimations];
}

nadat ik het heb uitgevoerd, draait mijn viewMain naar dezelfde viewMain, het kan niet veranderen naar viewStart. hoe repareer je het?

0

1 antwoord

(IBAction)readyBtn:(id)sender {
  [UIView beginAnimations:nil context:NULL];
  [UIView setAnimationDuration:1];
  [UIView setAnimationTransition:UIViewAnimationTransitionFlipFromRight forView:viewMain cache:YES];
  viewStart.frame = viewMain.bounds;
  [viewMain addSubview:viewStart];
  [UIView commitAnimations];
0
toegevoegd
maar waarom verschijnt mijn viewStart na mijn viewMain finish flip? het is raar
toegevoegd de auteur Piyo, de bron