NullReferenceException bij het gebruik van MyListProperty.Add?

 public List myitems { get; set; }
  //Store All unique ID of this date in a list
  public void myitem(string Index)
  {
    myitems.Add(Index);
  }

 if (temp.Start == received)
      {

        scheduledItem scheduleditem = new scheduledItem(temp.Name, "1pm", "true");
        DataCollection.Add(scheduleditem);
        myitem(temp.UniqueID.ToString()); 
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Nothing");

      }

Enig idee wat er mis ging met myitems.add (index); ?

0
Waar is de nieuwe lijst ? Het zou de null ("gebrek aan object") verklaren.
toegevoegd de auteur user166390, de bron

2 antwoord

You have to instantiate/initialize the List.

 private List _list = new List();

 public List myitems 
 { 
   get { return _list; }
 }
4
toegevoegd

U hebt myitems niet geïnitialiseerd. U moet deze regel code ergens toevoegen, zoals de constructor van uw klas

myitems = new List();
2
toegevoegd
OH! Oké, ik begin de betekenis te krijgen van Bedankt initialiseren!
toegevoegd de auteur CodeGuru, de bron