Cmake extra omvat

Hoe extra in te stellen voor cmake-project (niet in CmakeLists.txt) of hoe extra * .cmake-bestand voor project op te nemen zonder dit project CMakeLists.txt te overschrijven.

I try -DCMAKE_C_IMPLICIT_INCLUDE_DIRECTORIES=<...> and -DCMAKE_CXX_IMPLICIT_INCLUDE_DIRECTORIES=<...>, but there is no effect.

2

1 antwoord

U kunt extra include-mappen toevoegen door ze op te geven in de variabelen CMAKE_CXX_FLAGS en CMAKE_C_FLAGS bij het aanroepen van cmake:

cmake -DCMAKE_CXX_FLAGS="-I /path/to/dir" ..
6
toegevoegd
Hartelijk bedankt! Ik ben die mogelijkheid vergeten.
toegevoegd de auteur exbluesbreaker, de bron
Hiermee overschrijft u de standaard CMake-waarden voor CMAKE_CXX_FLAGS , wat waarschijnlijk geen gewenst neveneffect is. Om dit ook op Windows te laten werken, denk ik dat het pad moet worden ingesloten in escaped quotes en geen spatie moet hebben achter de I : cmake -DCMAKE_CXX_FLAGS = "- I \"/path/naar/dir \ ""
toegevoegd de auteur Fraser, de bron