iPhone naar ander apparaat met WIFI

Ik zou graag een iPhone-app bouwen die, afhankelijk van de aanwezigheid van een bepaald draadloos apparaat, geverifieerd door het MAC-adres, de positie van de telefoon zou registreren.

Ik heb de mogelijkheid onderzocht om Bluetooth te gebruiken voor het draadloze apparaat, maar ik wil de pijn van het MFI-programma niet doorstaan.

Ik val hier terug voor het gebruik van WIFI. De iPhone-app controleert regelmatig de aanwezigheid van de hardware door een TCP/IP-verbinding tot stand te brengen en het MAC-adres van het apparaat te controleren.

Ik lees een beetje over WIFI RFID-tags die met regelmatige tussenpozen hun MAC-adres publiceren. Zou een iPhone-app via een adhoc-verbinding programmatisch verbinding kunnen maken met een dergelijk apparaat?

Als de WIFI RFID geen optie is en ik uiteindelijk een apparaat bouw dat via WIFI kan worden verbonden, is de vraag hetzelfde: kan een iPhone-app een peer-to-peer-verbinding tot stand brengen met een dergelijk apparaat?

1
heb je hier een oplossing voor gevonden?
toegevoegd de auteur Sumit Patel, de bron
heb je dit opgelost?
toegevoegd de auteur BrOSs, de bron

Geen antwoorden

0