null of undefined controleer in javascript

I am caching a string in my localStorage

 checkLoop:function(){   //function is hit only if internet is connected
 localStorage['key'] = "Some string response from web service";
 //JSON Web service could return null, "" (empty response) too
 }

Deze sleutel zou alleen worden gedefinieerd als er een internetverbinding is. Dus er zijn kansen dat mijn functie checkLoop nooit is geraakt. d.w.z. localStorage is nooit gedefinieerd.

Later I have a check to see if it is defined or null

Dus het maken van een vinkje als als (! LocalStorage ['key']) {..// TODO ..} zou werken?

Of moet ik het meer aanpassen voor betere code?

0

2 antwoord

if(!localStorage['key']){
   //Will enter if the value is null\undefined\false\0\""
}

Misschien wilt u dit in plaats daarvan gebruiken:

if(localStorage['key'] == null){
   //only null\undefined.
}

DEMO

Falsy-waarden in JavaScript zijn:

  • undefined
  • null
  • false
  • 0
  • "" - (lege tekenreeks)
1
toegevoegd

Use typeof

if(typeof localStorage['key'] !== 'undefined'){ 
   //Do Something 
}

Note: This is useful if you want to store false or 0 values.

0
toegevoegd
Maar hoe zit het met null ?
toegevoegd de auteur gdoron, de bron