Android Intent naar andere klasse werkt niet

Ik heb een bedoeling met een andere klasse en het doet alleen maar fouten. Ik gebruik een code die ik kreeg van een antwoord op een vraag die ik had gevraagd .

My package name is : com.exercise.AndroidAlarmService

The class i am trying to call is : .Hello

Hieronder is hoe ik de klas aanroep, maar het werkt niet. Ik ben geen expert in Android, dus een uitleg in beginnerstermen zou op prijs worden gesteld.

Log.i("Service", "onStart() is called"); 
Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL); 
callIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
callIntent.setClassName("com.exercise.AndroidAlarmService", ".Hello");
startActivity(callIntent);
1
wat is de pakketnaam voor de activiteit. Hallo?
toegevoegd de auteur MikeIsrael, de bron

2 antwoord

gebruik

callIntent.setClassName("com.exercise.AndroidAlarmService",
                "com.exercise.AndroidAlarmService.Hello");

In plaats van

callIntent.setClassName("com.exercise.AndroidAlarmService", ".Hello");
2
toegevoegd

Intent intent = new Intent (Intent.ACTION_MAIN); intent.setClassName ( "com.exercise.AndroidAlarmService", "Com.exercise.AndroidAlarmService.Hello"); startActivity (intentie);

1
toegevoegd