OpenXml - Word-documenten samenvoegen met verschillende voetteksten

Ik gebruik http://powertools.codeplex.com en/of http://docx.codeplex.com om Word-documenten samen te voegen. Het eerste document bevat een voettekst, het tweede document niet. Het samengevoegde document toont de voettekst op beide pagina's/secties.

Hoe kan ik de voettekst van het tweede gedeelte verwijderen? De voettekst van de tweede sectie is verbonden met de voorgaande sectie. Hoe kan deze verbinding worden verwijderd met behulp van OpenXML 2.0? In Word is dit geen probleem.

My source code can be found here: http://dl.dropbox.com/u/21096596/OpenXML.zip

1

1 antwoord

Ik vond een oplossing hoe de voettekst van de vervolgsecties kon worden vervangen:

MainDocumentPart myPart = document.MainDocumentPart;
FooterPart newFtPart = myPart.AddNewPart();
string ft_ID = myPart.GetIdOfPart(newFtPart);

new DocumentFormat.OpenXml.Wordprocessing.Footer().Save(newFtPart);
foreach (SectionProperties sectProperties in myPart.Document.Descendants().Skip(1))
{
    FooterReference newFtReference =
     new FooterReference() { Id = ft_ID, Type = HeaderFooterValues.Default };
    sectProperties.Append(newFtReference);
}
1
toegevoegd