tinyAVR: bekendste vermenigvuldigingsroutines voor 8-bits en 16-bits factoren?

"Sneller dan avr200b.asm"? De mpy8u -routine van avr200b.asm voor die processors van de AVR-familie van Atmel die geen van de MUL -instructies implementeert lijkt vrij algemeen, maar mpy16u ziet er slordig uit voor het 16 maal draaien van beide lagere resultaatbytes in plaats van 8. Antonio presenteerde een fast 16 × 16 → 16 unsigned vermenigvuldiging met 64 cycli in het slechtste geval met uitzondering van call/return overhead.
Ik suggereer willekeurig als optimalisatiedoelen worstcasus cycle count , woordentelling (RAM en flash), registreren gebruik , en verwachte cyclustelling in volgorde van afnemende prioriteit.
(Er zijn gereduceerde kern AVR's ("single digit" -ATtiny, 10/20/40) met verschillen inclusief timing, die ik voorstelde te negeren.)

(Let op: neem geen enkele claim hier als vanzelfsprekend aan, althans niet zonder onafhankelijke bevestiging.)

Wat zijn de beste momenteel bekende 8 × 8 → 8/16, 16 × 16 → 16/32 en 16 × 8 → 16/24 bit vermenigvuldigingsroutines voor AVR's zonder MUL ?

3
"De stroom wordt binnen ongeveer een uur uitgeschakeld"?
toegevoegd de auteur Michael Burr, de bron
(Let op: bij micro-optimalisaties worden heel veel hersencycli verbrand. (Neem Atmel Studio's Cycle Counter/Stop Watch met een korrel zout: het lijkt de allereerste cyclus te missen, die kan bijdragen aan de twijfelachtige claim van 105 voor 16u × 16u → 32 in avr200b.asm.))
toegevoegd de auteur greybeard, de bron

10 antwoord

Hier is een shot naar vierkanten opzoeken, eerst de voorrondes:

;.def  ZL = r30
;.def  ZH = r31

; register assignment trying to follow "avr200b.asm";
; gcc would use 25 down in stead of 16 up
; (and same registers for parameters and result, requiring
; two or one movw for another four or two bytes & cycles)
.def  a0 = r16  ; factor low byte
.def  a1 = r17
.def  a  = r16  ; 8-bit factor
.def  b  = r17  ; 8-bit factor ; or r18, rather?
.def  b0 = r18  ; factor low byte
.def  b1 = r19
.def  p0 = r20  ; product low byte
.def  p1 = r21
.def  p2 = r22
.def  p3 = r23
.def  sq = r25  ; tmp, might have used r0
;             & parameterless LPM
.def  s0 = r0
.def  s1 = r24

; "squares table" shall be a 1 KByte table of squares of
; 9-bit natural numbers, divided by 4;
; aligned on a 1K border in program memory,
; organised as 512 lower bytes followed by the high bytes.

; the idea is to exploit
; p = a * b = Squares[a+b] - Squares[a-b]

; assembly lines are marked up with cycle count and
; (latest) start cycle in block.
; If first line in code block, the (latest)
; block start cycle follows;
; else if last line, the (max) block cycle total

8 × 8 → 16 bits:

;**********************************************************
;*
;* "mpy8T" - 8x8->16 Bit Unsigned Multiplication
;*                using table lookup
;* (mpy8u: 34 words/cycles (avr200b.asm))
;* Multiplies two 8-bit register values a and b.
;* The result is placed in p1:p0.
;* 
;* Number of words : 17 + 512(table)=553 + return
;* Number of cycles : 25 + return (table coming preset ...)
;* Low registers used : None
;* High registers used : 5+2 (a, b, p1:p0, sq;
;*               + Z(r31:r30))  
;*
;*********************************************************
mpy8T:
; p = a * b = Squares[a+b] - Squares[a-b]
  ldi   ZH, 2    ; 1 0  0  squares table/2
  mov   ZL, a    ; 1 1
  add   ZL, b    ; 1 2    a+b
  rol   ZH     ; 1 3    9 bit offset
  lpm   p0, Z    ; 3 4    a+bl      1
  sbr   ZH, 1    ; 1 7
  lpm   p1, Z    ; 1 8  11 a+bh      2*

  ldi   ZH, 4    ; 1 0  11 squares table

  mov   ZL, a    ; 1 0  12
  sub   ZL, b    ; 1 1    a-b
  brcc  pos     ; 1 2
  neg   ZL     ; 1 3
pos:
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a-bl      3
  sub   p0, sq   ; 1 7
  sbr   ZH, 1    ; 1 8    (ldi ZH, 6)
  lpm   sq, Z    ; 3 9    a-bh      4*
  sbc   p1, sq   ; 1 12 13

  ret         ; 3 25

16 × 16 → 16/32 bits:

;**********************************************************
;*
;* "mpy16T" - 16x16->32 Bit Unsigned Multiplication
;*                  using table lookup
;*
;* Multiplies two 16-bit register values a1:a0 and b1:b0.
;* The result is placed in p3:p2:p1:p0.
;* 
;* Number of words : 74 + 512(table) = 553
;*            + return (+ push/pop)
;* Number of cycles : 106 + return (+ push/pop)
;*             (table coming preset ...)
;* (avr200b.asm mpy16u improved: 100, as-is: 116)
;* Low registers used : 2 (s0, zero) (could use r26&r27)
;* High registers used : 10+2 (a1:a0, b1:b0, p3:p2:p1:p0,
;*               sq, s1; + Z(r31:r30))  
;*
;*********************************************************
mpy16T:
.def  zero = r2 ; (gcc's choice of r1 is funny given mul)
;  push  zero
  clr   zero    ; 1 0  0
; initialise p1:p0
  ldi   ZH, 2    ; 1 0  1  squares table/2
  mov   ZL, a0   ; 1 1
  add   ZL, b0   ; 1 2    a0+b0
  rol   ZH     ; 1 3    9 bit offset
  lpm   p0, Z    ; 3 4    a0+b0l     1
  sbr   ZH, 1    ; 1 7    squares table 2nd half
  lpm   p1, Z    ; 3 8  11 a0+b0h     2
; initialise p3:p2
  ldi   ZH, 2    ; 1 0  12
  mov   ZL, a1   ; 1 1
  add   ZL, b1   ; 1 2    a1+b1
  rol   ZH     ; 1 3
  lpm   p2, Z    ; 3 4    a1+b1l     3
  sbr   ZH, 1    ; 1 7
  lpm   p3, Z    ; 3 8  11 a1+b1h     4

; all differences are 8 bit abs: save index carry handling
  ldi   ZH, 6    ; 1 0  23 squares table 2nd half
; do highest square first for carry handling
  mov   ZL, a1   ; 1 0  24
  sub   ZL, b1   ; 1 1    a1-b1
  brcc  pos11    ; 1 2
  neg   ZL     ; 1 3
pos11:
  lpm   s1, Z    ; 3 4    a1-b1h     5
  ldi   ZH, 4    ; 1 7    squares table 1st half
  lpm   s0, Z    ; 3 8  11 a1-b1l     6

  mov   ZL, a0   ; 1 0  35
  sub   ZL, b0   ; 1 1    a0-b0
  brcc  pos00    ; 1 2
  neg   ZL     ; 1 3
pos00:
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a0-b0l     7
  sub   p0, sq   ; 1 7
  ldi   ZH, 6    ; 1 8    squares table 2nd half
  lpm   sq, Z    ; 3 9    a0-b0h     8
  sbc   p1, sq   ; 1 12
  sbc   p2, s0   ; 1 13
  sbc   p3, s1   ; 1 14 15

  mov   ZL, a1   ; 1 0  50
  sub   ZL, b0   ; 1 1    a1-b0
  brcc  pos10    ; 1 2
  neg   ZL     ; 1 3
pos10:
  lpm   s1, Z    ; 3 4    a1-b0h     9
  ldi   ZH, 4    ; 1 7    squares table 1st half
  lpm   sq, Z    ; 3 8    a1-b0h     10
  sub   p1, sq   ; 1 11
  sbc   p2, s1   ; 1 12
  sbc   p3, zero  ; 1 13 14

  mov   ZL, a0   ; 1 0  64
  sub   ZL, b1   ; 1 1    a0-b1
  brcc  pos01    ; 1 2
  neg   ZL     ; 1 3
pos01:
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a0-b1l     11
  sub   p1, sq   ; 1 7
  ldi   ZH, 6    ; 1 8    squares table 2nd half
  lpm   sq, Z    ; 3 9    a0-b1h     12
  sbc   p2, sq   ; 1 12
  sbc   p3, zero  ; 1 13 14

  ldi   ZH, 2    ; 1 0  78
  mov   ZL, a1   ; 1 1
  add   ZL, b0   ; 1 2    a1+b0
  rol   ZH     ; 1 3
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a1+b0l     13
  add   p1, sq   ; 1 7
  sbr   ZH, 1    ; 1 8    squares table 2nd half
  lpm   sq, Z    ; 3 9    a1+b0h     14
  adc   p2, sq   ; 1 12
  adc   p3, zero  ; 1 13 14

  ldi   ZH, 2    ; 1 0  92
  mov   ZL, a0   ; 1 1
  add   ZL, b1   ; 1 2    a0+b1
  rol   ZH     ; 1 3
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a0+b1l     15
  add   p1, sq   ; 1 7
  sbr   ZH, 1    ; 1 8    squares table 2nd half
  lpm   sq, Z    ; 3 9    a0+b1h     16
  adc   p2, sq   ; 1 12
  adc   p3, zero  ; 1 13 14

;  pop   zero
  ret         ;    106

16 × 16 → 16 bits:

;*********************************************************
;*
;* "mpy16T16" - 16x16->16 Bit Unsigned Multiplication
;*                   using table lookup
;*
;* Multiplies two 16-bit register values a1:a0 and b1:b0.
;* The result is placed in p1:p0.
;* 
;* Number of words : 41 + 512(table)=553 + return
;* Number of cycles :<=57 + return
;* Low registers used : None
;* High registers used : 7+2 (a1:a0, b1:b0, p1:p0, sq;
;*               + Z(r31:r30))  
;*
;*********************************************************
mpy16T16:
  ldi   ZH, 2    ; 1 0  0  squares table/2
  mov   ZL, a0   ; 1 1
  add   ZL, b0   ; 1 2    a0+b0
  rol   ZH     ; 1 3    9 bit offset
  lpm   p0, Z    ; 3 4    a0+b0l     1
  sbr   ZH, 1    ; 1 7
  lpm   p1, Z    ; 1 8  11 a0+b0h     2*

  ldi   ZH, 4    ; 1 0  11 squares table

  mov   ZL, a1   ; 1 0  12
  sub   ZL, b0   ; 1 1    a1-b0
  brcc  noNeg10   ; 1 2
  neg   ZL     ; 1 3
noNeg10:
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a1-b0l     3
  sub   p1, sq   ; 1 7  8

  mov   ZL, a0   ; 1 0  20
  sub   ZL, b1   ; 1 1    a0-b1
  brcc  noNeg01   ; 1 2
  neg   ZL     ; 1 3
noNeg01:
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a0-b1l     4
  sub   p1, sq   ; 1 7  8

  mov   ZL, a0   ; 1 0  28
  sub   ZL, b0   ; 1 1    a0-b0
  brcc  noNeg00   ; 1 2
  neg   ZL     ; 1 3
noNeg00:
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a0-b0l     5
  sub   p0, sq   ; 1 7
  sbr   ZH, 1    ; 1 8    (ldi ZH, 6)
  lpm   sq, Z    ; 3 9    a0-b0h     6*
  sbc   p1, sq   ; 1 12 13

  ldi   ZH, 2    ; 1 0  41
  mov   ZL, a1   ; 1 1
  add   ZL, b0   ; 1 2    a1+b0
  rol   ZH     ; 1 3
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a1+b0l     7
  add   p1, sq   ; 1 7  8

  ldi   ZH, 2    ; 1 0  49
  mov   ZL, a0   ; 1 1
  add   ZL, b1   ; 1 2    a0+b1
  rol   ZH     ; 1 3
  lpm   sq, Z    ; 3 4    a0+b1l     8
  add   p1, sq   ; 1 7  8

  ret         ;    57
0
toegevoegd

unsigned, shift en add, gedeeltelijke productverschuiving naar rechts, uitgerold 8 × 8 → 16, 16 × 16 → 32 (dit is wat avr200b presenteert. Om me niet te vervelen, ik heb hier een cyclus afgeschoren, een cyclus daar, en in 16 × 16 → 16).

;**************************************************************
;*
;* "mpy8u" - 8x8 Bit Unsigned Multiplication
;*
;* Multiplies the two register variables mp8u and mc8u.
;* The result is placed in registers m8uH, m8uL
;
;* Number of words : 39 + return
;* Number of cycles : 33 + return
;* Low registers used  : None
;* High registers used : 3 (mc8u,mp8u/m8uL,m8uH)
;*
;* Note: Result and multiplier Low byte are the same register.
;* This causes the multiplier to be overwritten by the result.
;*
;**************************************************************

.def  mc8u  = r16  ; multiplicand
.def  mp8u  = r17  ; multiplier (mp, m'plier)
.def  m8uL  = r17  ; partial product (pp)/result Low byte
.def  m8uH  = r18  ; result High byte

.CSEG
; deadlines: noad81: 8, noad82: 11
even:        ;   4  do not shift pp, yet
  lsr  mp8u   ; 1  5  shift m'plier to process bit 1
  brcs noad81  ;1/2  6/7 multiplicand already in pp
  sbrs mp8u, 0  ;1/2  7/8 if m'plier original bit 2 clear
  clr  m8uH   ; 1  8    mp bits 0-2 0: clear pp
  lsr  mp8u   ; 1  9  shift multiplier for alignment
  rjmp noad82  ; 2  11  just in time ... again.

mpy8u:
  mov  m8uH, mc8u; 1  1  move m'cand to res High byte
          ;      (not yet knowing it to be used)

  lsr  mp8u   ; 1  2  shift m'plier to process bit 0
  brcc even   ;1/2  3/4 if carry set
  lsr  m8uH   ; 1  4    shift right res High byte
  ror  m8uL   ; 1  5  rot right result Low and m'plier 1

  brcc noad81  ;1/2  6/7 if carry set
  add  m8uH, mc8u; 1  7    add m'cand to result High byte
noad81:       ;   7
  ror  m8uH   ; 1  8  rotate right result High byte
  ror  m8uL   ; 1  9  ror result Low and m'plier 2

  brcc noad82  ;1/2 10/11 if carry set
  add  m8uH, mc8u; 1  11    add m'cand to result High byte
noad82:       ;   11
  ror  m8uH   ; 1  12  rotate right result High byte
done82:       ;   12
  ror  m8uL   ; 1  13  result Low byte and multiplier 3

  brcc noad83  ;1/2 14/15 if carry set
  add  m8uH, mc8u; 1  15    add m'cand to result High byte
noad83:
  ror  m8uH   ; 1  16  rotate right result High byte
  ror  m8uL   ; 1  17  result Low byte and multiplier

  brcc noad84  ;1/2 18/19 if carry set
  add  m8uH, mc8u; 1  19    add m'cand to result High byte
noad84: ror m8uH  ; 1  20  rotate right result High byte
  ror  m8uL   ; 1  21  result Low byte and multiplier

  brcc noad85  ;1/2 22/23 if carry set
  add  m8uH, mc8u; 1  23    add m'cand to result High byte
noad85: ror m8uH  ; 1  24  shift right result High byte
  ror  m8uL   ; 1  25  result Low byte and multiplier

  brcc noad86  ;1/2 26/27 if carry set
  add  m8uH, mc8u; 1  27    add m'cand to result High byte
noad86: ror m8uH  ; 1  28  rotate right result High byte
  ror  m8uL   ; 1  29  result Low byte and multiplier

  brcc noad87  ;1/2 30/31 if carry set
  add  m8uH, mc8u; 1  31    add m'cand to result High byte
noad87: ror m8uH  ; 1  32  rotate right result High byte
  ror  m8uL   ; 1  33  rotate right result Low byte

  ret

16 × 16 → 32

;***************************************************************
;*
;* "mpy16u" - 16x16->32 Bit Unsigned Multiplication
;*
;* This subroutine multiplies the two 16-bit register variables
;* mp16uH:mp16uL (replaced by low product) and mc16uH:mc16uL.
; (madd16u would have added in the value in acc1:acc0 (lame-?))
;* The result is placed in m16u3:m16u2:m16u1:m16u0.
;*
;* Number of words :135 + return (configuration dependent)
;* Number of cycles : 97 + return
;* (avr200b.asm mpy16u improved: 100, as-is: 116)
;* Low registers used  : None
;* High registers used : 6 (mp16uL,mp16uH,
;*              mc16uL/m16u0,mc16uH/m16u1,
;*              acc0/m16u2, acc1/m16u3)
;*
;***************************************************************

#if OrderedMultiply
.def  mcinL  = r16  ; multiplicand (m'cand) low byte
.def  mcinH  = r17  ; multiplicand high byte
.def  mc16uL = r22  ; multiplicand low byte
.def  mc16uH = r23  ; multiplicand high byte
.def  acc0  = r20  ; accumulator byte 0
.def  acc1  = r21  ; accumulator byte 1 (MSB)
# warning two warnings about preceding definitions of
# warning r20 and r21 are due and may as well be ignored
#else
.def  mc16uL = r16  ; multiplicand low byte
.def  mc16uH = r17  ; multiplicand high byte
#endif
.def  mp16uL = r18  ; multiplier (m'plier) low byte
.def  mp16uH = r19  ; multiplier high byte
# warning two warnings about preceding definitions of
# warning r18 and r19 are due and may as well be ignored
.def  m16u0  = r18  ; result byte 0 (LSB)
.def  m16u1  = r19  ; result byte 1
.def  m16u2  = r20  ; result byte 2
.def  m16u3  = r21  ; result byte 3 (MSB)

.CSEG
code0: rjmp mpy16u
; deadlines: done1: 11, noadd1: 9, 2: 15, 3: 21, 4: 25
mp00:          ;   4   bit 0 of m'plier 0
; trick: jmp to conditional one clock late: duplicate condition
  lsr  mp16uL    ; 1  5   bit 1 into C
  brcs noadd1    ;1/2 6/7  if set, start accumulating
#if ShortHeadStart
; four cycles saved neither rotating nor adding:
;  enough to clear & jump back into "normal control flow"
  clr  m16u2     ; 1  7   clear 2 highest result bytes
  clr  m16u3     ; 1  8   (no sub to clear C: sets Z)
  brne done1     ;1/2 9/10 C must be cleared - it is
  rjmp mp7Done    ; 2 11
#else
; instead of clearing the partial product when non-zero,
; one could go on looking for that first bit set
  lsr  mp16uL    ; 1  8   bit 2 into C
  brcs noadd2    ;1/2 9/10 if set, start accumulating
  lsr  mp16uL    ; 1 10   bit 3
  brcs noadd3    ;1/2 11/12 if set, start accumulating
  lsr  mp16uL    ; 1 12   bit 4
  brcs noadd4    ;1/2 13/14 if set, start accumulating
  lsr  mp16uL    ; 1 14   bit 5
  brcs noadd5    ;1/2 15/16 if set, start accumulating
  lsr  mp16uL    ; 1 16   bit 6
  brcs noadd6    ;1/2 17/18 if set, start accumulating
  lsr  mp16uL    ; 1 18   bit 7
  brcs noadd7    ;1/2 19/20 if set, start accumulating
; weeeell, there's the zero in m16u0 and next will be mp16uH
  lsr  mp16uH    ; 1 20   bit 8
  brcs noClear    ; 1 21/22 if not set
  clr  m16u2     ; 1 22     clear pp -
  clr  m16u3     ; 1 23     at long last
noClear:
  brne noadd8    ;1/2 24/25 some upper bits set. Duh!
  mov  m16u2, m16u1 ; 1 25
  mov  m16u3, m16u2 ; 1 26
  clr  m16u3     ; 1 27   for *0, *256 is faster ...
  ret

#endif
#if OrderedMultiply
ompy16u:  ; ordering may be faster on average (see *Early*),
      ; but adds 6 cycles and 7 words
  cp  mcinL, mp16uL ;-6
  cpc  mcinH, mp16uH ;-5
  brlo mcLower    ;-4   if m'cand not lower
  movw mc16uL, mcinL ;-3     just use m'cand
  rjmp ordered    ;-2
mcLower:        ;-3   if m'cand lower
  movw mc16uL, mp16uL;-2     use m'plier as m'cand
  movw mp16uL, mcinL ;-1     and vice-versa
ordered:
#endif

mpy16u:         ;   0   not knowing it will be used:
  movw m16u2, mc16uL ; 1  1   set partial product to mc
; using asr sets overflow flag to b0^b7: any use?
  asr  mp16uL    ; 1  2   shift m'plier Low, keep bit7
  brcc mp00     ;1/2 3/4  if m'plier low bit one
noadd0:
  ror  m16u3     ; 1  4   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1  5   rotate right result byte 2
;  ror  m16u1     ; rotate res byte 1 and m'plier High
  ror  m16u0     ; 1  6   res byte 0 and m'plier Low
; in a seizure of coding exuberance,
; one could check for consecutive one bits ...
  brcc noadd1    ;1/2 7/8  if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1  8     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1  9     add mc hi to res byte 3
noadd1:
  ror  m16u3     ; 1 10   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 11   rotate right result byte 2
;  ror  m16u1     ; rotate res byte 1 and m'plier High
done1:         ;  11
  ror  m16u0     ; 1 12   res byte 0 and m'plier Low

  brcc noadd2    ;1/2 13/14 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd2: ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u0     ; 1 18   res byte 0 and m'plier Low

  brcc noadd3    ;1/2 19/20 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd3: ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u0     ; 1 24   res byte 0 and m'plier Low

  brcc noadd4    ;1/2 25/26 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd4: ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u0     ; 1 30   res byte 0 and m'plier Low

  brcc noadd5    ;1/2 31/32 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd5: ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u0     ; 1 36   res byte 0 and m'plier Low

  brcc noadd6    ;1/2 37/38 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd6: ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u0     ; 1 42   res byte 0 and m'plier Low

  brcc noadd7    ;1/2 43/44 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd7: ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u0     ; 1 48   res byte 0 and m'plier Low

; instead of the least significant bit of the next byte,
; which never got rotated into this one,
; this shifted into C the highest bit from mp16uL - again.
; using asr mp16uH would set overflow flag to b8^b15,
; asr mp16uH would set overflow flag to b8^b7: any use?
; A quick check suggested a "Booth subtraction" on bit 7 is
; entirely possible. Booth gains from runs of identical bits
; - two of which would be signified by overflow cleared.
; Denoting addition by +, subtractions by -
; (the one just done trailing) and "do nothings" (fast!) by 0,
; relevant sequences would be
; (left: before recoding, right: after)
; 000+  00+-  (-1+2    1)
; 00++  0+0-  (-1 +4   3)
; 0+0+  +0--  (-1-2 +8  5) 0++- (-1+2+4) fully equivalent
; 0+++  +00-  (-1  +8  7)
; +00+  +0+-  (-1+2 +8  9)
; +0++  ++0-  (-1 +4+8  11) (-1-4+16 looks worse)
; ++0+ +00--  (-1-2  +16 13) (-1+8+ 8 looks worse)
; ++++ +000-  (-1   +16 15)
; Deeming cases with few non-zeros (operations) less critical,
; what are the critical sequences? Only 0, 1, 3 look good,
; 7 sort of. Promises to get massive and messy - manana.

; So, just start over with the next byte of the m'plier:
  lsr  mp16uH    ; 1 49   shift multiplier High
;  brcc noadd8    ;1/2 50/51 if carry set

#if !NoCeckEarly
; (Now wouldn't it be fun to have an early out? Even more so
; if we knew the multiplier to (have a good chance to)
; be less than multiplicand ...)
;  breq earlyOut   ;1/2 50/51
; how not hurt to the worst case?
; zero after shift is easy: never come back!
; "Worst" thing that might happen would be that ninth bit set
; - just do that final addition and be done.
; hard part is non-zero, and C set: would get delayed 1 cycle
;  (where is that Branch-on-Zero-or-Cary-Clear instruction?!)
  brcc checkEarly  ;1/2 50/51 if carry set
#else
; 'til i know how to
.define NoEarlyOut 1
  brcc noadd8    ;1/2 50/51 if carry set
#endif
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd8:
  ror  m16u3     ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u1     ; 1 54   res byte 1 and m'plier High
;  ror  m16u0     ;rotate res byte 0 and m'plier Low

  brcc noadd9    ;1/2 55/56 if carry set
add9:
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd9:
  ror  m16u3     ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
mp9Done:
  ror  m16u1     ; 1 61   res byte 1 and m'plier High

  brcc noadd10    ;1/2 62/63 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd10:ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u1     ; 1 67   res byte 1 and m'plier High

  brcc noadd11    ;1/2 68/69 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd11:ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u1     ; 1 73   res byte 1 and m'plier High

  brcc noadd12    ;1/2 74/75 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd12:ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u1     ; 1 79   res byte 1 and m'plier High

  brcc noadd13    ;1/2 80/81 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd13:ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u1     ; 1 85   res byte 1 and m'plier High

  brcc noadd14    ;1/2 86/83 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd14:ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u1     ; 1 91   res byte 1 and m'plier High

  brcc noadd15    ;1/2 92/93 if carry set
  add  m16u2, mc16uL ; 1 +1     add mc Lo to res byte 2
  adc  m16u3, mc16uH ; 1 +2     add mc hi to res byte 3
noadd15:ror m16u3    ; 1 +3   rotate right result byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +4   rotate right result byte 2
  ror  m16u1     ; 1 97   res byte 1 and m'plier High

  ret         ; 3 100 :-/
#if !NoCheckEarly
; deadlines: add9 56, noadd9 58
checkEarly:       ;  51   adds 15 words for early out
; this would make the jump to add9 one cycle late, so:
; check after ror
; (which is a real pity for needing 8 zero bits instead of 7)
;  breq highZero   ;1/2    if m'plier high byte <> 0
  ror  m16u3     ; 1 +1     rotate right res byte 3
  ror  m16u2     ; 1 +2     rotate right res byte 2
  ror  m16u1     ; 1 +3     res byte 1 and mp High
  brcs add9     ;1/2 56   if carry clear
  brne noadd9    ; 2 57   don't add this time
; partial product in m16u3:m16u2:m16u1
; - seven bits left of position needed
;  lsl  m16u1     ;      no need: all zero.
  lsl  m16u2     ; 1 57   roll back ...
  rol  m16u3     ; 1 58
#endif
#if !NoCheckEarly || !NoEarlyOut
earlyOut:        ;  51
; multiplier high 7 bits all zero
; can't use movw here because of overlap, if not alignment
  mov  m16u1, m16u2 ; 1 59   place byte 1 of product
  mov  m16u2, m16u3 ; 1 60   place byte 2 of product
  clr  m16u3     ; 1 61   clear highest byte of result
# if !noEarlyOut
; if reaching earlyOut with C (possibly) set from bit 8,
;   this would account for it
  brcc noFinaladd  ;1/2 62   if bit 8 of m'plier clear
  add  m16u1, mc16uL ; 1 63     add mc Lo to res byte 1
  adc  m16u2, mc16uH ; 1 64     add mc hi to res byte 2
  adc  m16u3, m16u3 ; 1 65     one bit might be pending
noFinalAdd:
# endif
  ret           ; 3 68 pretend to be done
#endif

Wordt vervolgd (16 × 16 → 16) - hou je adem niet in.

0
toegevoegd

niet-ondertekend 8 × 8 → 8, verschuivingsfactor links en toevoegen, niet-opgerold.

; factors a0, b0 and product p0
.MACRO step8
  sbrc  b0, @0
  add   p0, a0
  add   a0, a0 ; +3
.EndM
; 8x8->8 bit unsigned multiply, factor shift, unrolled.
; 24 cycles & words + return (caveat emptor)
mpy8U8:
  clr   p0   ; 1
  step8  0    ; 4
  step8  1    ; 7
  step8  2    ; 10
  step8  3    ; 13
  step8  4    ; 16
  step8  5    ; 19
  step8  6    ; 22
  sbrc  b0, 7  ; 23/24
  add   p0, a0 ; 24
  ret
# endif

niet-ondertekend 16 × 16 → 16, verschuivingsfactor links en toevoegen, uitgerold.
Laat nu macro's zien; drie smaken: gewoon en - nou, niet.

; mpy16A16: 16x16->16 bit unsigned multiply, shifting
; one factor bit-by-bit, testing same bits in
; different bytes of the other; idea due to Antonio
; (http://stackoverflow.com/users/2436175/antonio)
; in 
; <= 62/61/60 cycles, 62/87/155 words + return (caveat emptor)
; (57.5, 56.75 and 55.75 expected _for a uniform distribution_)
; "middle" variant assembled with neither Plain nor Need4Speed
; defined, shown without separate "timing comments"
; ("without speed345", just add one to the Need4Speed timings)

; some macros using factors a1:a0, b1:b0 and product p1:p0
.MACRO addA   ;  adds (weighted) factor "a" into product
  add   p0, a0 ; +1
  adc   p1, a1 ; +2
.EndM
.MACRO doubleA ;  adds (shifts/weights) factor "a"
  add   a0, a0 ; +1
  adc   a1, a1 ; +2
.EndM
.MACRO doHighB ;  "does" bit in b1, bit number as a parameter
  sbrc  b1, @0 ; 1
  add   p1, a0 ; 2
.EndM
; "do" 2 bits, bit numbers in b1 and b0 as parameters
.MACRO stepS
  bst   b0, @1 ; +1
  brtc  noadd  ; +2/3
  addA      ; +4
noadd: ;  gets decorated; almost as neat as "numeric labels"
  doHighB @0   ; +6
  doubleA     ; +8
.EndM
.MACRO step16; "do" 2 bits, bit# in b1 and b0 as a parameter
  stepS  @0, @0
.EndM
; empty if no Need4Speed; speed3do45, really
.MACRO speed345
#if Need4Speed
  brhc  noadd  ; 1/2
; kkbb1   (b starts with two Known bit, bit 3 just checked)
  addA      ; 3
noadd:       ;  2/3
  doHighB 3    ; 5
  doubleA     ; 7
  stepS  4    ; 15
  stepS  5    ; 23
#endif
.EndM

# if !Plain
; showing up here due to limited branch offset
no67:        ;    29
; 00
  speed345    ; 23
  doHighB 6    ; 2   54
  sbrs  b1, 7  ; 1/2    doHighB 7 with early out
  ret       ;    55 last to start, first to finish
  add   a0, a0 ; 3
  add   p1, a0 ; 4   58
  ret

no7:        ;    27
; 0
  brpl  no67  ; 1/2  29
; 01
  speed345    ; 23  51
  addA      ; 2
  doHighB 6    ; 4   55
  sbrs  b1, 7  ; 1/2    doHighB 7 with early out
  ret       ;    56
  add   a0, a0 ; 3
  add   p1, a0 ; 4   59
  ret
# endif

In een afzonderlijk codeblok in een poging om het browsen te vergemakkelijken:

mpy16A16:
  clr   p0   ; 1
  clr   p1   ; 2 ; p1:p0 = 0

  sbrc  b0, 0  ; 3
; "fast-laning the trailing zeroes case" isn't as attractive as
; in a shift pp variant: no gain from avoiding "shift pp", here
  movw  p0, a0 ; 4 ; p1:p0 "+=" a1:a0
  doHighB 0    ; 6
  add   a0, a0 ; 7 ; breq a0zero for early out added 1
              ; (+you'd have to handle the carry)
  adc   a1, a1 ; 8 ; breq a1zero for early out added 1
          ;    8
  step16 1    ; +8
  step16 2    ; +8  24
# if !Need4Speed
  step16 3    ; +8
  step16 4    ; +8
  step16 5    ; +8  48
# if Plain
  step16 6    ; +8
          ;    56
  doHighB 7    ; +2
  sbrs  b0, 7  ; +3/4
  ret       ;    59 top for 1bbbbbbb01bbbbbb ;-)
  addA      ; +6  62 _worst case_!
  ret
# endif
# endif
# if !Plain
  lsl   b0   ; 1   24 make bit 7, 6(&3) "branchable"
; takes one cycle, but each conditional branch takes one less
; than skip-over-rjmp or bst b0,i brtc - netting 1 cycle off
; (at the cost of multiplying code)
  brcc  no7   ; 2/3  27
; 1
  brpl  no6but7 ; 3/4  28
; 11
  speed345    ; 23  50
  addA      ; 2
  doHighB 6    ; 2   54
  doubleA     ; 2
  addA      ; 2
  doHighB 7    ; 2   60
  ret

no6but7:      ;    28
; 10
  speed345    ; 23  51
  doHighB 6    ; 2   53
  doubleA     ; 2
  addA      ; 2
  doHighB 7    ; 2   59
  ret
#endif
; for an analysis of expected case cycle count, assume half of

; bits b0:5-1 to be zero for 2.5 cycles less. b0:7 off needs
; 1 cycle less with b1:7 set(.5), another 3 if off(.75). b0:6
; off needs 1 cycle less(.5). _for a uniform distribution_, I'd
; _expect 55.75 cycles_. For a distribution with lower numbers
; more likely (upper bits more likely to be 0, remember b0 to
; be the least significant eight), expect this to be
; _finished in less than 55 cycles_.

Wat is het volgende? (gemodificeerde stand en geen blokkering vergrendeld (momenteel favoriet berekend ga naar ).)

0
toegevoegd

gedeeltelijke productopzoeking (voor paren (bit-) kwartetten/nibbles)

/* multiply accumulating partial products looked up in a table,
 * "product scanning, decreasing significance",
 * non-aligned first (non-aligned partial products need
 *           to be adjusted "bit-wise").
 * Aligned ones are "starred" below for the need to shift one
 * of the operand nibbles for combination into a table index.
 * 78 cycles, 256 bytes RAM, 83(69) words (caveat emptor)
 *(88 cycles, 197 words with table in flash)
 */
.equ  L  = 0x0f
.equ  H  = 0xf0
; if indexing is to work by just setting the low byte, this is the
.equ  PTable = 1 ; only value possibly working with 512 bytes of RAM
.def  a10 = r16
.def  a32 = r17
.def  b10 = r18
.def  b32 = r19
.def  p10 = r20
.def  p32 = r21
.def  p  = r25
.def  t  = r24
.def  a0 = r23
.def  b0 = r22

  rcall  nibbleFiller
mpy16n16:
  mov   b0, b10   ; 1
  andi  b0, L    ; 2
  mov   a0, a10   ; 3
  andi  a0, L    ; 4
  ldi   ZH, PTable ; 5
/* (values to the left of the gap shown for completeness, only)
     03 
  13*  02*
 23   12 01
33* 22*  11* 00*
 32   21 10
  31*  20*
     30     */
;03
  mov   ZL, b32 ; 1
  andi  ZL, H  ; 2
  or   ZL, a0 ; 3
  ld   p32, Z ; 5 10
;12
  mov   ZL, b32 ; 1
  andi  ZL, L  ; 2
  mov   t, a10 ; 3
  andi  t, H  ; 4
  or   ZL, t  ; 5
  ld   t, Z  ; 7
  add   p32, t ; 8 18
;21
  mov   ZL, a32 ; 1
  andi  ZL, L  ; 2
  mov   t, b10 ; 3
  andi  t, H  ; 4
  or   ZL, t  ; 5
  ld   t, Z  ; 7
  add   p32, t ; 8 26
;30
  mov   ZL, a32 ; 1
  andi  ZL, H  ; 2
  or   ZL, b0 ; 3
  ld   p, Z  ; 5 31

;01
  mov   ZL, b10 ; 1
  andi  ZL, H  ; 2
  or   ZL, a0 ; 3
  ld   p10, Z ; 5 36
;10
  mov   ZL, a10 ; 1
  andi  ZL, H  ; 2
  or   ZL, b0 ; 3
  ld   t, Z  ; 5
  add   p10, t ; 6
  adc   p32, p ; 7 43
; align nibbles
  swap  p10   ; 1
  swap  p32   ; 2
  mov   p, p10 ; 3
; separate nibbles
  andi  p10, H ; 4
  andi  p32, H ; 5
  andi  p, L  ; 6 49 postpone nibble addition

;00
  swap  a0   ; 1
  mov   ZL, a0 ; 2
  or   ZL, b0 ; 3
  ld   t, Z  ; 4
  add   p10, t ; 5
  adc   p32, p ; 6 55 nibble addition here

;11
  mov   ZL, a10 ; 1
  andi  ZL, H  ; 2
  swap  ZL   ; 3
  mov   t, b10 ; 4
  andi  t, H  ; 5
  or   ZL, t  ; 6
  ld   t, Z  ; 8
  add   p32, t ; 9 64
;02
  mov   ZL, b32 ; 1
  andi  ZL, L  ; 2
  or   ZL, a0 ; 3
  ld   t, Z  ; 5
  add   p32, t ; 6 70
;20
  mov   ZL, a32 ; 1
  swap  ZL   ; 2
  andi  ZL, H  ; 3
  or   ZL, b0 ; 4
  ld   t, Z  ; 6
  add   p32, t ; 8 78 - 256 bytes of RAM, add 10 for flash RAM

  ret

nibbleFiller:
  ldi   ZH, PTable
  clr   ZL
  ser   t
outer:
  inc   t
  clr   p
inner:
  st   Z+, p
  sbrs  ZH, 0
  ret
  mov   a0, ZL
  andi  a0, L
  breq  outer
  add   p, t
  rjmp  inner
  break
0
toegevoegd

Big-endian modified Booth-2, unrolled. Work in progress, ToDo: decent test rig, hard stare at the critical pathes (58 cycles?!), lucid comments (and a good idea about those keeping book), shift labels to save but one copy of common instructions.
16×16→16 bits (nothing to be gained for ×8bits):

.MACRO doubleP ;  adds (shifts/weights) (partial) product
  add   p0, p0 ; +1
  adc   p1, p1 ; +2
.EndM

b_010:       ;    9 -1
  sbrs  b1, 7  ;1/2
  rjmp  nob20  ;2/3
  add   p1, a0 ; 3
  add   p1, a0 ; 4
nob20:       ;    13
  doHighB 6    ; 2   15 :-(( 14 if b1:7 off
b20:        ;    15
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  sbrs  b0, 5  ;5/6
  rjmp  b200  ; 7   22
  sbrs  b0, 4  ;7/8
  rjmp  b2010  ; 9   24
b2011:       ;    23
  addA      ; 2
  doubleP     ; 4   2
  doHighB 4    ; 6 29
b41:        ;    29
  doubleP     ; 2
  doHighB 3    ; 4
  sbrs  b0, 3  ;5/6
  rjmp  b410  ; 7   36
b411:
  sbrc  b0, 2  ;7/8
  rjmp  b4111  ; 9   38
b4110:       ;    37
  doubleP     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 2    ; 6   43
b60:        ;    43
  doubleP     ; 2
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b600  ; 7   50
b601:        ;    49
  doubleP     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 0    ; 6   55 57
  ret

mpy16BEB16:
  lsl   b0   ; 1
  brcc  b_0   ;2/3  3
b_1:        ;    2
  brpl  b_10  ;1/2  4
b_11:        ;    3
  sbrc  b0, 6  ;1/2
  rjmp  b_111  ; 3   6
b_110:       ;    5
  movw  p0, a0 ; 1
  doHighB 7    ; 3
  doubleP     ; 5
  addA      ; 7
  doHighB 6    ; 9   14 :-|
;b20:        ;    14
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  sbrs  b0, 5  ;5/6
  rjmp  b200  ; 7   21
  sbrs  b0, 4  ;7/8
  rjmp  b2010  ; 9   23
;b2011:       ;    22
  addA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 4    ; 6   28
  rjmp  b41   ; 8   30

b_0:        ;    3
  brmi  b_01  ;4/5  5
b_00:        ;
  sbrc  b0, 6  ;5/6
  rjmp  b_001  ; 7   7
b_000:
  ldi   p0, 0  ; 1   6
  ldi   p1, 0  ; 2
  doHighB 7    ; 4
  add   p1, p1 ; 5
  rjmp  nob20  ; 7   13 :-/ -> 15

b_01:        ;    5
  movw  p0, a0 ; 1     useful to both b0:6 branches
  sbrs  b0, 6  ;2/3
  rjmp  b_010  ; 4   9 -1
b_011:       ;    8
  doHighB 7    ; 2     too lazy for more labels
  doubleP     ; 4
  doHighB 6    ; 6   14 :-|
b21:        ;    14
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  sbrs  b0, 5  ;5/6
  rjmp  b210  ; 7   21
b211:        ;    20
  sbrc  b0, 4  ;7/8
  rjmp  b2111  ; 9   23
b2110:       ;    22
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  subA      ; 6   28
  rjmp  b40   ; 8   30 following two skips - ?

b_10:        ;    4
  sbrs  b0, 6  ;1/2
  rjmp  b_100  ; 3   7
b_101:       ;    6
  movw  p0, a0 ; 1
  doHighB 7    ; 3
  doubleP     ; 5
  addA      ; 7
  doHighB 6    ; 9   15 :-(
;b21:        ;    15
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  sbrs  b0, 5  ;5/6
  rjmp  b210  ; 7   22
  sbrc  b0, 4  ;7/8
  rjmp  b2111  ; 9   24
;b2110:       ;    23
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  subA      ; 6   29 two skips, but 
;b40:        ;    29
  doubleP     ; 2
  doHighB 3    ; 4
  sbrs  b0, 3  ;5/6
  rjmp  b400  ; 7   36   21
;b401:       ;    35 21
  sbrs  b0, 2  ;1/2
  rjmp  b4010  ; 3   38   18
;b4011:       ;    37 19
  addA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 2    ; 6   43
b61:
  doubleP     ; 2   43 13
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b610  ; 7   50   6
b611:        ;    52 6
  doubleP     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 0    ; 6   58   :-((
  ret

b_001:       ;    7
  movw  p0, a0 ; 1
  sbrs  b1, 7  ;2/3
  rjmp  nob001 ;3/4
  add   p1, a0 ; 4
  add   p1, a0 ; 5
nob001:
  doHighB 6    ; 7   14 :-|
;b21:        ;    14
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  sbrs  b0, 5  ;5/6
  rjmp  b210  ; 7   21
;b211:       ;    20
  sbrc  b0, 4  ;1/2
  rjmp  b2111  ; 3   23
;b2110:       ;    22
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  subA      ; 6   28
;b40:        ;    28
  doubleP     ; 2
  doHighB 3    ; 4
  sbrs  b0, 3  ;5/6
  rjmp  b400  ; 7   35
;b401:       ;    34
  sbrs  b0, 2  ;1/2
  rjmp  b4010  ; 3   37   18
;b4011:       ;    36
  addA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 2    ; 6   42
;b61:
  doubleP     ; 2   42
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b610  ; 7   49
;b611:       ;    48   6
  doubleP     ; 8
  subA      ; 10
  doHighB 0    ; 12  54
  ret

b_100:       ;    7
  movw  p0, a0 ; 1
  doHighB 7    ; 3
  doubleP     ; 5
  doHighB 6    ; 7   14 :-|
;b20:        ;    14
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  sbrs  b0, 5  ;5/6
  rjmp  b200  ; 7   21
  sbrs  b0, 4  ;7/8
  rjmp  b2010  ; 9   23
;b2011:       ;    22
  addA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 4    ; 6   28
  rjmp  b41   ;    30
#if !expected ; favouring space over expected cycles
b_111:       ;    6 
  clr   p0   ; 1
  inc   b1   ; 2
  clr   p1   ; 3
  sbrc  b1, 7  ;4/5
  mov   p1, a0 ; 5
  add   p1, p1 ; 6
  doHighB 6    ; 8   14 :-|
#else
noB111:       ;    10
  clr   p1   ; 1
  doHighB 6    ; 3   13 :-/
;b21:        ;    13
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  sbrs  b0, 5  ;5/6
  rjmp  b210  ; 7   20
;b211:       ;    19
  sbrc  b0, 4  ;7/8
  rjmp  b2111  ; 9   22
;b2110:       ;    21
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  subA      ; 6   27
  rjmp  b40   ; 8   29
b_111:       ;    6 
  clr   p0   ; 1
  inc   b1   ; 2
  brpl  noB111 ;3/4
  mov   p1, a0 ; 4
  add   p1, p1 ; 5
  doHighB 6    ; 7   13 :-/
#endif
;b21:        ;    14
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  sbrs  b0, 5  ;5/6
  rjmp  b210  ; 7   21
;b211:       ;    20
  sbrc  b0, 4  ;7/8
  rjmp  b2111  ; 9   23
;b2110:       ;    22
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  subA      ; 6   28
  rjmp  b40   ; 8   30

b200:        ;    22
  sbrs  b0, 4  ;1/2
  rjmp  b2000  ; 3   25
b2001:       ;    24
  doubleP     ; 4
  doHighB 4    ; 6
  addA      ; 8   30
;b41:        ;    30
  doubleP     ; 2
  doHighB 3    ; 4
  sbrs  b0, 3  ;5/6
  rjmp  b410  ; 7   37
;b411:       ;
  sbrc  b0, 2  ;7/8
  rjmp  b4111  ; 9   39
;b4110:       ;    38
  doubleP     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 2    ; 6   44
;b60:        ;    44
  doubleP     ; 2
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b600  ; 7   51
;b601:       ;    50
  doubleP     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 0    ; 6   56
  ret

b2000:       ;    25
  doubleP     ; 2
  doHighB 4    ; 4   29
b40:        ;    29 31
  doubleP     ; 2
  doHighB 3    ; 4
  sbrs  b0, 3  ;5/6
  rjmp  b400  ; 7   36
b401:        ;    35
  sbrs  b0, 2  ;1/2
  rjmp  b4010  ; 3   38   18
b4011:       ;    37
  addA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 2    ; 6   43
;b61:
  doubleP     ; 2   43
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b610  ; 7   50
;b611:       ;    49   6
  doubleP     ; 8
  subA      ; 10
  doHighB 0    ; 12  55
  ret

b2010:       ;    24
  doubleP     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 4    ; 6   30
;b40:        ;    30
  doubleP     ; 8
  doHighB 3    ; 10
  sbrs  b0, 3  ; 11      XXX
  rjmp  b400  ; 13  37
;b401:       ;    36
  sbrs  b0, 2  ;1/2
  rjmp  b4010  ; 3   39   18
;b4011:       ;    38
  addA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 2    ; 6   44
;b61:
  doubleP     ; 2   44
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b610  ; 7   51
;b611:       ;    50   6
  doubleP     ; 8
  subA      ; 10
  doHighB 0    ; 12  56
  ret

b210:        ;    21 ? 22
  sbrs  b0, 4  ;1/2
  rjmp  b2100  ; 3   24
;b2101:       ;    24
  doubleP     ; 2
  doHighB 5    ; 4
  subA      ; 6   30
;b41:        ;    30
  doubleP     ; 2
  doHighB 3    ; 4
  sbrs  b0, 3  ;5/6
  rjmp  b410  ; 7   37
;b411:       ;    36
  sbrc  b0, 2  ;1/2
  rjmp  b4111  ; 3   39
;b4110:       ;    38
  doubleP     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 2    ; 6   44
;b60:
  doubleP     ; 2   44
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b600  ; 7   51
;b601:       ;    50
  doubleP     ; 8
  addA      ; 10
  doHighB 0    ; 12  56
  ret

b2100:       ;    24
  subA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 4    ; 6   30
;b40:        ;    30
  doubleP     ; 8
  doHighB 3    ; 10
  sbrs  b0, 3  ; 11
  rjmp  b400  ; 13  37
;b401:       ;    36 21
  sbrs  b0, 2  ;1/2
  rjmp  b4010  ; 3   39   18
;b4011:       ;    38 18
  addA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 2    ; 6   44
;b61:
  doubleP     ; 2   44 12
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b610  ; 7   51
;b611:       ;    50 6
  doubleP     ; 8
  subA      ; 10
  doHighB 0    ; 12  56
  ret

b2111:       ;    23
  doubleP     ; 2
  doHighB 4    ; 4   27
  rjmp  b41   ; 6   29


b400:        ;    37 21
  sbrs  b0, 2  ;1/2
  rjmp  b4000  ; 3   40   16
;b4001:       ;    39 19
  doubleP     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 2    ; 6   45
;b61:
  doubleP     ; 2   45 13
  doHighB 1    ; 4
  sbrc  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b611  ; 7   52   6
;b610:       ;    51 6
  subA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 0    ; 6   57   :-(
  ret

b4000:       ;    40 16
  doubleP     ; 2
  doHighB 2    ; 4   44
;b60:
  doubleP     ; 2   44 12
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b600  ; 7   51
;b601:       ;    50 6
  doubleP     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 0    ; 6   56
  ret

b4010:       ;    39 18
  doubleP     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 2    ; 6   45
;b60:        ;    45 12
  doubleP     ; 2
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b600  ; 7   52
;b601:       ;    51 6
  doubleP     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 0    ; 6   57
  ret

b410:        ;    37 21
  sbrs  b0, 2  ;1/2
  rjmp  b4100  ; 3   40   18
;b4101:       ;    39 18
  doubleP     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 2    ; 6   45
;b61:
  doubleP     ; 2   45 12
  doHighB 1    ; 4
  sbrc  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b611  ; 7   52
;b610:       ;    51 6
  subA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 0    ; 6   57   :-(
  ret

b4100:       ;    40 18
  subA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 2    ; 6   46
;b60:
  doubleP     ; 2   46 12
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b600  ; 7   53   4
;b601:       ;    52 6
  doubleP     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 0    ; 6   58   :-((
  ret

b4111:       ;    39 17
  doubleP     ; 2
  doHighB 2    ; 4   43
;b61:
  doubleP     ; 2   43 13
  doHighB 1    ; 4
  sbrs  b0, 1  ;5/6
  rjmp  b610  ; 7   50   6
;b611:       ;    49
  doubleP     ; 2     6
  subA      ; 4
  doHighB 0    ; 6   55
  ret

b600:        ;    51 4
  doubleP     ; 2
  doHighB 0    ; 4   55 ;-)
  ret

b610:        ;    51 6
  subA      ; 2
  doubleP     ; 4
  doHighB 0    ; 6   57
  ret

theEnd:
stuck:
  break
  sleep
  rjmp  stuck
empty: ret
.def  a  = r22
.def  b  = r26
.def  ah = r23
.def  bh = r27
.def  p  = r24
.def  ph = r25
testTest:
  ldi   a, 15
  ldi   ah, 1
  movw  b, a
nextA:
  subi  a, -1
  sbci  ah, -2
  ldi   b, 13
  ldi   bh, 128
  movw  p, a
nextB:
  adiw  b, 31
  movw  a0, a
  movw  b0, b
  rcall  mpy16BEB16
  cp   p0, p
  cpc   p1, ph
  rcall  bad
  add   p, a
  adc   ph, ah
  ldi   a0, 130
  cpi   b, 3
  cpc   bh, a0
  brmi  nextB
  rjmp  nextA

bad:
  ret
  break
  sleep
  rjmp  bad
0
toegevoegd

Een lijst met bijbehorende algoritmen en implementaties voor ondertekende en niet-ondertekende 8 × 8 → 8/16, 16 × 16 → 16/32 en 8 × 16 → 16/24 bits als startpunt:

0
toegevoegd

Ontmoedigd met het niet krijgen van gewijzigde stand onder 58 cycli, een schetsmatig gebruik van vooraf berekende veelvouden - 3 * a. De "middelste bitparen" (voorspelbaar?) Nemen exact dezelfde 15 cycli als de Booth-2-varianten die ik heb geprobeerd, de eerste en de laatste duren te lang. Ik heb het achtergelaten op 64:

mpy16P316:         ; 0
;prepare a3h:a3 = 3 * a1:a0 ...
  movP  a3,a3h, a0,a1  ; 2
  double a3, a3h     ; 4
;  addP  a3,a3h, a0,a1  ; 6     ... by half
  lsl   b0       ; 5     gains speed exactly once
  brcc  _        ;6/7
  brpl  _2       ;7/8
_3:             ;    7
  addP  a3,a3h, a0,a1  ; 2     other half
  movP  p0,p1, a3,a3h  ; 4   11

_2:             ;    8
  movP  p0,p1, a3,a3h  ; 2     reason for delay
  addP  a3,a3h, a0,a1  ; 4   12 other half

_:             ;    7
  brmi  _1       ;1/2  9
_0:             ;    8
  ldi   p0, 0      ; 1
  ldi   p1, 0      ; 2
  addP  a3,a3h, a0,a1  ; 4   12 other half

_1:             ;    9
  movP  p0,p1, a0,a1  ; 2
  addP  a3,a3h, a0,a1  ; 4   13

  doHighB 7        ; 2   13
  doHighB 7        ; 4   17

  doHighB 6        ; 2   17
  doubleP         ; 4     1
  doHighB 5        ; 6
  sbrs  b0, 6      ;7/8
  rjmp  no6       ; 9
  sbrs  b0, 5      ;9/10
  rjmp  no5       ; 11
  doubleP         ; 12    2
  add3          ; 14

no5:            ;    "11"
  addA          ; 13
no56:
  doubleP         ; 15  32 2

no6:            ;    "9"
  sbrs  b0, 5      ;10/11
  rjmp  no56      ; 12
  doubleP         ; 13    2
  addA          ; 15  32

; same for 43        ; 15

  doHighB 2        ; 2   47
  doubleP         ; 4     5
  doHighB 1        ; 6
  sbrs  b0, 2      ;7/8
  rjmp  no2       ; 9
  sbrs  b0, 1      ;9/10
  rjmp  no1       ; 11
  doubleP         ; 12    6
  add3          ; 14

no1:            ;    11
  addA          ; 13
no12:
  doubleP         ; 15    6

no2:            ;    9
  sbrs  b0, 1      ;10/11
  rjmp  no12      ; 12
  doubleP         ; 13    6
  addA          ; 15
  doHighB 0        ; 17  64?!

  ret
0
toegevoegd

Een eerste steek op berekend goto , gebaseerd op Booth-2 beginnend bij Little End. Langzamer dan de "gevlochten uitgerolde Big-Endian Booth" (59 versus 57 cycli (?)), En kleiner (~ 401 woorden + terug).

.equ  base  =  256
; modified Booth from Little End; multiply proper at mpy16LEB16
; 16 snippets reached via computed goto, for 1 multiplier nibble
.org base
; 00 00
  doubleA     ; 2
  doHighB 1    ; 4
  doubleA     ; 6
  doHighB 2    ; 8
  doubleA     ;10     low 4 bits done, 6 words to go

;  doHighB 3    ;12     could keep doing this all day ...
;  doubleA     ;14     for no conceivable gain
;; doHighB 4    ;16     this would be the 1st too many
;  rjmp  hi0+4  ;16 -4
  rjmp  hi0   ;12
b600:        ;    51 squeezing the shortest out and in 
  doubleP     ; 2     branches saves _five_ words
  doHighB 0    ; 4   55 ;-)
  ret
.org base+16
; 00 01
  addA      ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  doubleA     ;12     low 4 bits done, 4 words to go

  doHighB 3    ;14
  rjmp  hi0+2  ;16
.org base+32
  doubleA     ; 2     true Booth or not true Booth
  subA      ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  doubleA     ;12

  doHighB 3    ;14
  rjmp  hi0+2  ;16
.org base+48
  subA      ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  doubleA     ;12

  doHighB 3    ;14
  rjmp  hi0+2  ;16
.org base+64
; 01 00
  doubleA     ; 2
  doHighB 1    ; 4
  doubleA     ; 6
  doHighB 2    ; 8
  addA      ;10
  doubleA     ;12

  doHighB 3    ;14
  rjmp  hi0+2  ;16
.org base+80
; 01 01
  addA      ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  addA      ;12
  doubleA     ;14
  rjmp  hi0   ;16
.org base+96
; 01 10
  doubleA     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  doubleA     ;12
  addA      ;14
  rjmp  hi0   ;16
.org base+112
; 01 11
  doubleA     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  doubleA     ;12
  addA      ;14
  rjmp  hi0   ;16
.org base+128
; 10 00
  doubleA     ; 2
  doHighB 1    ; 4
  doubleA     ; 6
  doHighB 2    ; 8
  doubleA     ;10
  subA      ;12
  doHighB 3    ;14
  rjmp  hi1+2  ;16
.org base+144
; 10 01
  addA      ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  doubleA     ;12
  subA      ;14
  rjmp  hi1   ;16
.org base+160
; 10 10
  doubleA     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  subA      ;12
  doubleA     ;14
  rjmp  hi1   ;16
.org base+176
; 10 11
  doubleA     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  subA      ;12
  doubleA     ;14
  rjmp  hi1   ;16
.org base+192
; 11 00
  doubleA     ; 2
  doHighB 1    ; 4
  doubleA     ; 6
  doHighB 2    ; 8
  subA      ;10
  doubleA     ;12
  doHighB 3    ;14
  rjmp  hi1+2  ;16
.org base+208
; 11 01
  addA      ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  subA      ;12
  doubleA     ;14
  rjmp  hi1   ;16
.org base+224
; 11 10
  doubleA     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  doubleA     ;12
  doHighB 3    ;14
  rjmp  hi1+2  ;16
.org base+240
; 11 11
  subA      ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 1    ; 6
  doubleA     ; 8
  doHighB 2    ;10
  doubleA     ;12     making the fast cases symmetrical
hi1:
  doHighB 3    ; 2   28
  doubleA     ; 4
  doHighB 4    ; 6
; four bits to go, last known to have been 1
  sbrc  b0, 5  ;7/8
  rjmp  sub4_1 ; 9   37
;add4_1
  sbrc  b0, 4  ;9/10
  rjmp  add41  ; 11
;add42           38
  doubleA     ; 2
  addA      ; 4
;b20            42
  doHighB 5    ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 6    ; 6
  lsl   b0   ; 7
  brcc  add6_0 ;8/9  51
;sub6_0:  1b0
  brmi  sub61  ;9/10  52
;sub62           51
  doubleA     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 7    ; 6   57 _not_ funny
  ret
sub61:       ;    52
  doubleA     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 7    ; 6   58 _not at all_
  ret

add6_0:       ;    51
  brpl  noAS6  ;1/2  53
  addA      ; 3
  doubleA     ; 5
  doHighB 7    ; 7   58 _not at all_
  ret
noAS6:       ;    53
  doubleA     ; 2
  doHighB 7    ; 4   57 _not_ funny
  ret

sub4_1:; bb1b1       37 
  sbrc  b0, 4  ;1/2
  rjmp  sub40  ; 3   40
sub41:       ;    39
  subA      ; 2
sub40:       ;    41
  doubleA     ; 4   43
;b21            43
  doHighB 5    ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 6    ; 6
  lsl   b0   ; 7
  brcs  sub6_1 ;8/9  52
;add6_1:  0b1
  brpl  add61  ;9/10  53
;add62           52
  doubleA     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 7    ; 6   58 _not_ funny
  ret
add61:       ;    53
  addA      ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 7    ; 6   59 _not at all_
  ret

add4_0:; bb0b0       37 
  sbrs  b0, 4  ;1/2
  rjmp  add40  ; 3   40
add41:       ;    39
  addA      ; 2
add40:       ;    41
  doubleA     ; 4   43
;b20            43
  doHighB 5    ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 6    ; 6
  lsl   b0   ; 7
  brcc  add6_0 ;8/9  52
;sub6_0:  1b0
  brmi  sub61  ;9/10  53
;sub62           52
  doubleA     ; 2
  subA      ; 4
  doHighB 7    ; 6   57 _not_ funny
  ret
sub6_1:       ;    51
  brmi  noAS6  ;1/2  53
  subA      ; 3
  doubleA     ; 5
  doHighB 7    ; 7   58 _not at all_
  ret 

hi0:
  doHighB 3    ; 2   28
  doubleA     ; 4
  doHighB 4    ; 6
; four bits to go, last known to have been 0
  sbrs  b0, 5  ;7/8
  rjmp  add4_0 ; 9
;sub4_0
  sbrs  b0, 4  ;9/10
  rjmp  sub41  ; 11  39
;sub42           38
  doubleA     ; 2
  subA      ; 4
;b21            42
  doHighB 5    ; 2
  doubleA     ; 4
  doHighB 6    ; 6
  lsl   b0   ; 7
  brcs  sub6_1 ;8/9  51
;add6_1:  0b1
  brpl  add61  ;9/10  52
;add62           51
  doubleA     ; 2
  addA      ; 4
  doHighB 7    ; 6   57 _not_ funny
  ret

.equ  code  =  high(base)
mpy16LEB16:     ;    0  modified Booth from Little End
  mov   ZL, b0 ; 1
  andi  ZL, 15 ; 2
  swap  ZL   ; 3
  ldi   ZH, code; 4
  ldi   p0, 0  ; 5
  ldi   p1, 0  ; 6
  sbrc  b0, 7  ;7/8
  add   p1, a0 ; 8
  doHighB 0    ;10
  ijmp      ;12
0
toegevoegd

Implementations bordering on space conscious (for reference, if not sanity).
Resources used, should probably be qualified (g: wild guess, G: guessed, e: educated guess, E: estimated, s: simulated, a: analised, A: analised & substantiated, if by simulation, m: measured) (words×worstCaseCycleCount is a cost measure akin to Area×Delay in IC design (single figure of "merit"?) )

algoritm      bits  cycles words  regs remarks
              wc exp  ×wccc excl.
                      a,b,p
shift factor left 16×16→16(61 56 87 5307    see other
              62 57 62 3844    answer)
              73 68 37 2701
              81 77 24 1944    (see edit history)
              85 70g 15 1275    w*expcc~1050
              108 64g 18 1944    w*expcc~1150
(jump table, for reference 51E49g 888e 44K G  (almost done)
              44E39g2888E127K e)

(Ik controleerde meer dan eens de identieke "wordcycle-entries".)
Macro's moeten mogelijk worden weggenomen

.MACRO doubleA ;  adds (shifts/weights) factor "a"
  add   a0, a0 ; +1
  adc   a1, a1 ; +2
.EndM
.MACRO doHighB ;  "does" bit in b1, bit number as a parameter
  sbrc  b1, @0 ; 1
  add   p1, a0 ; 2
.EndM
.MACRO condAdd
  doHighB @0   ; +2
  sbrs  b0, @1 ; +3
  rjmp  PC+3  ;+4/5
  addA      ; +6
.EndM
.MACRO step16; "do" 2 bits, bit# in b1 and b0 as a parameter
  condAdd @0, @0 ; +6
  doubleA     ; +8
.EndM

16 × 16 → 16 bits, 85/81 cycli, 15/24 woorden:

mpy16x16:      ;    0
  clr   p0   ; 1
  clr   p1   ; 2
; wanting early out: shifting the factor; faster from Little End
  lsr   b0   ; 3
  brcc  shiftB1 ;4/5
addFull:
  addA      ; 2
shiftB1:      ;    due to handling this 2nd multiplier
  lsr   b1   ; 3   bit even if the multiplicand is zero
  brcc  pc+2  ;4/5  after the first shift, the earlyOutA
addHigh:      ;    variant is 3 cycles slower than 4.8
  add   p1, a0 ; 5   libgcc __mulhi3 - for * 0 or 0x8000
shiftA:
  doubleA     ; 7     why is adc zero-flag handling ...
#if 1||earlyOutA
  brne  shiftB0 ;+1/2  7  ... different from subc/sbci/cpc?
  tst   a0   ;+ 2
  breq  done  ;+ 3/-1upto-69?
#endif
shiftB0:
  lsr   b0   ; 8
  brcs  addFull ;9/10
  sbci  b1, 0  ; 10  presume zero or high reg?
  brne  shiftB1 ;11/12-2
done:        ; wc:  8*10+5=85  @15+1 words (?!)
  ret       ; best: 14 (0=b&0xfffe) (none for a)
          ;(earlyOutA: wc: 8*13+4=108 @18+1 words)

16 × 16 → 16 bits, 73 cycli, 37 woorden:

mpy16x16:      ;    0
  clr   p0   ; 1
  clr   p1   ; 2
  rcall  nibble ; 9   incl. ret (>16bit PC AVRs have mul(?))
  swap  b0   ; 10
  swap  b1   ; 11
  doubleA     ; 13
nibble:
  step16 0    ; +8
  step16 1    ; +16
  step16 2    ; +24
  doHighB 3    ; +26
  sbrs  b0, 3  ;27/28
  ret       ;    yikes
  addA      ; +30
  ret       ;    30 Hrrm *2+13 = 73 @ 4*8+5 = 37 words
0
toegevoegd

Finally, the No Holds Barred version, if not in final state. Oh, the answer body is not supposed to be more than 30000 characters, the unedited source is about 55K - later. A bit large at ~2900 words, fast (<= 44 cycles, expected ~ 39).

star_t:
  rjmp  testTest
.org  0x20

.def  a0 = r16  ; addend low byte
.def  a1 = r17
.def  m0 = r18  ; multiplier low byte
.def  m1 = r19
.def  p0 = r20  ; (partial) product low byte
.def  p1 = r21
.def  _zero=r1
.def  tmp = r0
; some macros using factors a1:a0, m1:m0 and product p1:p0
.MACRO addA   ;  adds (weighted) factor "a" into product
  add   p0, a0 ; +1
  adc   p1, a1 ; +2
.EndM
.MACRO subA   ;  subtracts (weighted) factor "a" from product
  sub   p0, a0 ; +1
  sbc   p1, a1 ; +2
.EndM
.MACRO doubleP ;  adds (shifts/weights)(partial) product
  add   p0, p0 ; +1
  adc   p1, p1 ; +2
.EndM

settle:
  inc   m1   ; 1     _looks_ smarter than add p1, a0
doM1:
  clr   XH   ; 2     ?
; mov a0, tmp
  ldi   ZH, high(highs); 3
  mov   ZL, m1 ; 4
  ijmp      ; 6
mpy1616:      ; 0
  movw  XL, a0 ; 1
  andi  XH, 15 ; 2
  eor   XH, XL ; 3     XH = a0 ^ (a1 & 15)
  andi  XL, 15 ; 4
; swapping first could use -+ (dropping carry) in stead of ex-or
  swap  XL   ; 5     XL = a0 << 4
; _if_ XH was used in few worst loxx cases, do these "on demand"
  swap  XH   ; 6     XH = ((a1^a0)<<4)|(a0>>4)
  eor   XH, XL ; 7     XH = (a1<<4)|(a0>>4)
; mov tmp, a0
  movw  p0, a0 ; 1     other way 'round with gcc ABI?
  ldi   ZH, high(jump); 1
  mov   ZL, m0 ; 2
trampoline:
  ijmp      ; 14 (12+2) + 15 + 8 + 7 - 44? really?

...

#define done  ret
hi07:
  add   p1, a0 ; 5
hi06:
  add   a0, a0 ; 4
hi03:
  add   p1, a0 ; 3
hi02:
  add   p1, a0 ; 2
hi01:
  add   p1, a0 ; 1
;hi00:
  done
hi0a:
  add   a0, a0 ; 5
hi05:
  add   p1, a0 ; 4
hi04:
  add   a0, a0 ; 3
  add   a0, a0 ; 2
  add   p1, a0 ; 1
  done
hi09:
  add   p1, a0 ; 5
hi08:
  add   a0, a0 ; 4
  add   a0, a0 ; 3
  add   a0, a0 ; 2
  add   p1, a0 ; 1
  done
hi0b:
  sub   p1, a0 ; 5
hi0c:
  add   a0, a0 ; 4
  add   a0, a0 ; 3
  sub   p1, a0 ; 2
  add   p1, XL ; 2
  done

hi0d:
  sub   p1, a0 ; 4
hi0e:
  sub   p1, a0 ; 3
hi0f:
  sub   p1, a0 ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done

hi17:
  add   p1, a0 ; 6
hi16:
  add   a0, a0 ; 5
hi13:
  add   p1, a0 ; 4
hi12:
  add   p1, a0 ; 3
hi11:
  add   p1, a0 ; 2
hi10:
  add   p1, XL ; 1
  done
;hi1a:
;  add   a0, a0 ; 6
hi15:
  add   p1, a0 ; 5
hi14:
  add   a0, a0 ; 4
  add   a0, a0 ; 3
  add   p1, a0 ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi19:
  add   p1, a0 ; 6
hi18:
  add   p1, XL ; 5
  add   a0, a0 ; 4
  add   a0, a0 ; 3
  add   p1, a0 ; 2
  add   p1, a0 ; 1
  done
hi1a:
  sub   p1, a0 ; 6
hi1b:
  sub   p1, a0 ; 5
hi1c:
  add   a0, a0 ; 4
  sub   XL, a0 ; 3
  add   XL, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi1d:
  sub   p1, a0 ; 5
hi1e:
  sub   p1, a0 ; 4
hi1f:
  sub   p1, a0 ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done

hi27:
  add   p1, a0 ; 7
hi26:
  add   a0, a0 ; 6
hi23:
  add   p1, a0 ; 5
hi22:
  add   p1, a0 ; 4
hi21:
  add   p1, a0 ; 3
hi20:
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi2a:
  add   a0, a0 ; 6
hi25:
  add   p1, a0 ; 5
hi24:
  add   XL, a0 ; 4
  add   XL, a0 ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
; ...
hi4d:
  sub   p1, a0 ; 7
hi4e:
  sub   p1, a0 ; 6
hi4f:
  sub   p1, a0 ; 5
  add   p1, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done

hi53:;
  add   p1, a0 ; 7
hi52:;
  add   p1, a0 ; 6
hi51:;
  add   p1, a0 ; 5
hi50:;
  add   p1, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi56:;
  add   p1, a0 ; 7
; ...
hi5d:;
  sub   p1, a0 ; 7
hi5e:;
  sub   p1, a0 ; 6
hi5f:;
  sub   p1, a0 ; 5
  add   XL, XL ; 4
  add   p1, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done

hi63:;
  add   p1, a0 ; 7
hi62:;
  add   p1, a0 ; 6
hi61:;
  add   p1, a0 ; 5
hi60:;
  add   XL, XL ; 4
  add   p1, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
; ...
hi68:;
  add   p1, a0 ; 7
hi67:;
  add   p1, a0 ; 6
  add   XL, a0 ; 5
  add   XL, XL ; 4
  add   p1, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi6a:;
  add   p1, a0 ; 7
hi69:;       ;      105 ~ 15 * 7
  sub   XL, a0 ; 6
  add   p1, XL ; 5
  add   XL, XL ; 4
  add   p1, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi6b:; no symmetry
  sub   p1, a0 ; 7
hi6c:; no symmetry
  add   XL, a0 ; 6
  add   XL, a0 ; 5
  add   XL, XL ; 4
  add   p1, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi6d:; no symmetry
;01101101
  sub   p1, a0 ; 6
hi6e:;
  sub   p1, a0 ; 5
hi6f:;
  sub   p1, a0 ; 4
  sub   p1, XL ; 3
  sbrc  a0, 0  ; 2
  subi  p1, -128; 1
  done

hi73:;
  add   p1, a0 ; 6
hi72:;
  add   p1, a0 ; 5
hi71:;
  add   p1, a0 ; 4
hi70:;
  sub   p1, XL ; 3
  sbrc  XL, 4  ; 2
  subi  p1, -128; 1
  done
hi75:; not quite symmetrical
  add   p1, a0 ; 7
hi74:;
  add   a0, a0 ; 6
  add   p1, a0 ; 5
  add   p1, a0 ; 4
  sub   p1, XL ; 3
  sbrc  XL, 4  ; 2
  subi  p1, -128; 1
  done
hi76:;
  sub   p1, a0 ; 7
hi77:;
  sub   p1, a0 ; 6
hi78:;       ;      120 ~ 15 * 8
  sub   XL, a0 ; 5
  add   XL, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi7b:;
  sub   p1, a0 ; 6
hi7c:;
  add   XL, XL ; 5
  sub   XL, a0 ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi79:
  sub   p1, a0 ; 7
hi7a:
  add   a0, a0 ; 6
hi7d:
  sub   p1, a0 ; 5
hi7e:
  sub   p1, a0 ; 4
hi7f:
  sub   p1, a0 ; 3
  sbrc  XL, 4  ; 2
  subi  p1, -128; 1
  done

hi85:
  add   p1, a0 ; 7
hi84:
  add   p1, a0 ; 6
hi83:
  add   p1, a0 ; 5
hi82:
  add   p1, a0 ; 4
hi81:
  add   p1, a0 ; 3
hi80:
  sbrc  XL, 4  ; 2
  subi  p1, -128; 1
  done
hi86:
  sub   p1, a0 ; 7
hi87:; not quite symmetrical  135 ~ 15 * 9
  sub   XL, a0 ; 6
  add   p1, XL ; 5
  add   XL, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi8a:;
  add   p1, a0 ; 7
hi89:;
  add   p1, a0 ; 6
hi88:;
  add   XL, a0 ; 5
  add   XL, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi8b:; not quite symmetrical
  sub   p1, a0 ; 7
hi8c:; not quite symmetrical
  add   p1, XL ; 6
  add   XL, XL ; 5
  sub   XL, a0 ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi8d:
  sub   p1, a0 ; 6
hi8e:
  sub   p1, a0 ; 5
hi8f:
  sub   p1, a0 ; 4
  add   p1, XL ; 3
  sbrc  XL, 4  ; 2
  subi  p1, -128; 1
  done

hi93:        ;      147 7*7*3
  add   p1, a0 ; 6
hi92:
  add   p1, a0 ; 5
hi91:
  add   p1, a0 ; 4
hi90:
  add   p1, XL ; 3
  sbrc  XL, 4  ; 2
  subi  p1, -128; 1
  done
hi95:
  add   p1, a0 ; 7
hi94:; no symmetry
  add   p1, XL ; 6
  add   XL, XL ; 5
  add   XL, a0 ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi96:;       ;      150 ~ 15 * 10  nananananaana
  sub   p1, a0 ; 7
hi97:
  sub   XL, a0 ; 6     151 ~ (256-)15*-7
  sub   p1, XL ; 5
  add   XL, XL ; 4
  sub   p1, XL ; 3
  sub   p1, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
hi98:;
  sub   p1, a0 ; 7
hi99:;       ;      153 ~ 17 * 9
  add   XL, a0 ; 6
  add   p1, XL ; 5
  add   XL, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hi9c:;
  add   p1, a0 ; 7
hi9b:;
  add   p1, a0 ; 6
hi9a:;
  add   XL, a0 ; 5
  add   XL, XL ; 4
  sub   p1, XL ; 3
  sub   p1, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
hi9d:;       ;      157
  sub   p1, a0 ; 7
hi9e:;
  sub   p1, a0 ; 6
hi9f:;
  sub   p1, a0 ; 5
  add   XL, XL ; 4
  sub   p1, XL ; 3
  sub   p1, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done

hia3:;
  add   p1, a0 ; 7
hia2:;
  add   p1, a0 ; 6
hia1:;
  add   p1, a0 ; 5
hia0:;
  add   XL, XL ; 4
  sub   p1, XL ; 3
  sub   p1, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
hia4:;
  sub   p1, a0 ; 7
hia5:;       ;      165 ~ 15 * 11
  add   XL, XL ; 6
  add   XL, a0 ; 5
  add   p1, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   p1, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
  done
hia7:;
  add   p1, a0 ; 6
hia6:;
  sub   XL, a0 ; 5
  add   XL, XL ; 4
  sub   p1, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
hia9:;
  add   p1, a0 ; 7
hia8:;
  sub   p1, XL ; 6
  add   XL, a0 ; 5
  add   XL, a0 ; 4
  add   XL, XL ; 3
  sub   p1, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
hiaa:;
#if greedy
  add   a0, a0 ; 6
  add   XL, XL ; 5
  add   p1, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  add   p1, XL ; 1
#else
  sub   p1, a0 ; 7
#endif
hiab:;
  sub   p1, a0 ; 6
hiac:;
  sub   p1, XL ; 5
  add   XL, a0 ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
hiad:;
  sub   p1, a0 ; 7
hiae:;
  sub   p1, a0 ; 6
hiaf:;
  sub   p1, a0 ; 5
  sub   p1, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done

hib3:
  add   p1, a0 ; 7
hib2:
  add   p1, a0 ; 6
hib1:
  add   p1, a0 ; 5
hib0:;
  sub   p1, XL ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
hib5:
  add   p1, a0 ; 6
hib4:
  sub   p1, XL ; 5
  sub   XL, a0 ; 4
  add   XL, XL ; 3
  add   XL, XL ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
; ...
hieb:        ;        ouch
  sub   p1, a0 ; 5
hiec:
  add   a0, a0 ; 4
  add   a0, a0 ; 3
  sub   p1, a0 ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done
hie9:
  sub   p1, a0 ; 6
hiea:
  add   a0, a0 ; 5
hied:
  sub   p1, a0 ; 4
hiee:
  sub   p1, a0 ; 3
hief:
  sub   p1, a0 ; 2
  sub   p1, XL ; 1
  done

hif5:
  add   p1, a0 ; 6
hif4:
  add   p1, a0 ; 5
hif3:
  add   p1, a0 ; 4
hif2:
  add   p1, a0 ; 3
hif1:
  add   p1, a0 ; 2
hif0:
  sub   p1, XL ; 1
  done
hif6:
  sub   p1, a0 ; 6
hif7:
  sub   p1, a0 ; 5
hif8:
  add   a0, a0 ; 4
  add   a0, a0 ; 3
  sub   p1, a0 ; 2
  sub   p1, a0 ; 1
  done

...

.org (PC + 0x100) & 0xffff00
highs:
;  rjmp  hi00
  done;-) to start code with a ret-insn, move this table first
  rjmp  hi01
  rjmp  hi02
  rjmp  hi03
  rjmp  hi04
  rjmp  hi05
  rjmp  hi06
  rjmp  hi07
  rjmp  hi08
  rjmp  hi09
  rjmp  hi0a
  rjmp  hi0b
  rjmp  hi0c
  rjmp  hi0d
  rjmp  hi0e
  rjmp  hi0f

  rjmp  hi10
  rjmp  hi11
  rjmp  hi12
  rjmp  hi13
; ...
  rjmp  hiee
  rjmp  hief

  rjmp  hif0
  rjmp  hif1
  rjmp  hif2
  rjmp  hif3
  rjmp  hif4
  rjmp  hif5
  rjmp  hif6
  rjmp  hif7
  rjmp  hif8
;  rjmp  hif9  ;      jmp + 4 adds + 1 sub
  sub   p1, a0 ; 7
;  rjmp  hifa  ;      jmp + 3 adds + 2 subs -lutin?
  sub   p1, a0 ; 6
;  rjmp  hifb  ;      jmp + 2 adds + 2 subs
  sub   p1, a0 ; 5
;  rjmp  hifc
  sub   p1, a0 ; 4
;  rjmp  hifd
  sub   p1, a0 ; 3
;  rjmp  hife
  sub   p1, a0 ; 2
;  rjmp  hiff
  sub   p1, a0 ; 1
  done

#undef done
#define done  rjmp doM1
#define owing  rjmp settle

.org (PC + 0x100) & 0xffff00
jump:
  rjmp  lo00
  done    ; rjmp lo01
  rjmp  lo02

;(you know the drill)

  rjmp  lofe
;  rjmp  loff
.Macro negP
  com   p1
  neg   p0
  sbci  p1, -1
.EndM
  negP  ; 6
  owing

.Macro add4
  add p0, XL
  adc p1, XH
.EndM
.Macro sub4
  sub p0, XL
  sbc p1, XH
.EndM
.Macro set4
  movw  p0, XL
.EndM
.Macro pp2Z
  movw  ZL, p0
.EndM
.Macro addZ
  add p0, ZL
  adc p1, ZH
.EndM
.Macro subZ
  sub p0, ZL
  sbc p1, ZH
.EndM
.Macro clrP
  clr p0
  clr p1
.EndM

...

; do not tail merge to keep *-2/-1/0/1...16 fast
; (with 11, 13, 14, 17, 18 & 19 as collateral benefit, really)
lo00:
  clr p0 ; 4
  clr p1 ; 3
  done
lo07:
  addA  ;10
lo05:
  addA  ; 8
lo03:
  doubleP ; 6
lo02:
  addA  ; 4
;lo01:
  done  ; 2
lo08:
  addA  ; 8
lo04:
  doubleP ; 6
;lo02:
  doubleP ; 4
  done  ; 2
lo0a:
  doubleP ;10
lo06:
  doubleP ; 8
  addA  ; 6
  doubleP ; 4
  done  ; 2
lo09:
  doubleP ;10
  doubleP ; 8
  doubleP ; 6
  addA  ; 4
  done  ; 2
lo0b:
  doubleP ;12 d
  doubleP ;10 a0
  addA  ; 8 d
  doubleP ; 6 d
  addA  ; 4 s0
  done  ; 2
lo0c:
  doubleP ;10
  addA  ; 8
  doubleP ; 6
  doubleP ; 4
  done  ; 2
lo0d:
  addA  ;11
lo0e:
  addA  ; 9
lo0f:
  negP  ; 7
  add4  ; 4
  done  ; 2
lo10:
  set4  ; 1
  done
lo15:
  addA  ;12
lo14:
  addA  ;10
lo13:
  addA  ; 8
lo12:
  addA  ; 6
lo11:
  add4  ; 4
  done
lo16:
  doubleP ;10
  addA  ; 8
  doubleP ; 6
  add4  ; 4
  done
lo17:
  doubleP ;12
  doubleP ;10
  doubleP ; 8
  subA  ; 6
  add4  ; 4
  done
lo18:
  doubleP ;10
  doubleP ; 8
  doubleP ; 6
  add4  ; 4
  done
lo19:
  doubleP ;12
  doubleP ;10
  doubleP ; 8
  addA  ; 6
  add4  ; 4
  done
lo1a:    ; ...++.+.
  doubleP ;12
  doubleP ;10
  addA  ; 8
  doubleP ; 6
  add4  ; 4
  done
lo1b:    ; ..+..-.-
  negP  ;13
  doubleP ;10
  add4  ; 8
  doubleP ; 6
  subA  ; 4
  done
lo1c:    ; ..+..-..
  negP  ;11
  doubleP ; 8
  add4  ; 6
  doubleP ; 4
  done
lo1d:
  subA  ;14
lo1e:
  subA  ;12
lo1f:
  subA  ;10
lo20:
  subA  ; 8
  add4  ; 6
  add4  ; 4
  done

lo25:
  addA  ;14
lo24:
  addA  ;12
lo23:
  addA  ;10
lo22:
  addA  ; 8
lo21:
  add4  ; 6
  add4  ; 4
  done

...

lo6a:
  doubleP ;14
  add4  ;12
  doubleP ;10
  addA  ; 8
  add4  ; 6
  doubleP ; 4
  done  ; 2
lo6b:; .++.++.- .+++.-.-  .++.++.-?+..+.-.-?
;01101011
;XXX wc, faster without preparational p = a
  addA  ;15 set4  ;15 addA 16 ?set4 15
  add4  ;13 subA  ;12 a4   ?d ?
  pp2Z  ;11 doubleP ;10 d    ?s0 ?
  doubleP ;10 add4  ; 8 a0   ?d ?
  addZ  ; 8 doubleP ; 6 a4   ?d ?
  doubleP ; 6 add4  ; 8 d    ?s0 ?
  subA  ; 4 subA  ; 4 s0   ?a4 ?
  done  ; 2
lo6c:    ; .+++.-..
  set4  ;13 a0
  subA  ;12 a0
  doubleP ;10 a4
  add4  ; 8 d
  doubleP ; 6 a4
  add4  ; 4 d
  done  ; 2
lo6d:    ; .+++..--
  set4  ;14
  add4  ;13
  subA  ;11
  pp2Z  ; 9
  doubleP ; 8
  add4  ; 6
  addZ  ; 4
  done  ; 2

; ...

lo9a:    ; +.
  add4  ;14 nP 14
  doubleP ;12 s4 12
  doubleP ;10 Z  10
  addA  ; 8 d  9
  doubleP ; 4 d  7
  add4  ; 4 aZ 5
  done  ; 2
lo9b:; +.+..-.- +.+..-.-  +.+.+.++  .-.-.-.-
  set4  ;14 negP  ;16 add4  ;16 negP15
  doubleP ;13 add4  ;13 doubleP ;14 s4 12
  subA  ;11 add4  ;11 doubleP ;12 Z  10
  pp2Z  ; 9 pp2Z  ; 9 add4  ;10 d  9
  doubleP ; 8 doubleP ; 8 addA  ; 8 d  7
  doubleP ; 6 doubleP ; 6 doubleP ; 6 aZ 5
  addZ  ; 4 addZ  ; 4 addA  ; 4 owi 3
  done  ; 2
lo9c:    ; +.+..-..
  set4  ;13
  doubleP ;12
  subA  ;10
  doubleP ; 8
  add4  ; 6
  doubleP ; 4
  done  ; 2
lo9d:; +..+++.+ .--...-- +.+...--
;10011101
;XXX wc, faster without preparational p = a
  add4  ;15 set4  ;15 negP  ;15
  pp2Z  ;13 doubleP ;14 sub4  ;12
  doubleP ;12 doubleP ;12 sub4  ;10
  addA  ;10 add4  ;10 pp2Z  ; 8
  doubleP ; 8 subA  ; 8 doubleP ; 7
  doubleP ; 6 doubleP ; 6 addZ  ; 5
  addZ  ; 4 subA  ; 4 owing  ; 3
  done

; ...

loaa:    ; +.+.+.+.
  add4  ;13 add4  ;14 d  14
  pp2Z  ;11 doubleP ;12 s4 12
  doubleP ;10 doubleP ;10 Z  10
  doubleP ; 8 add4  ; 8 d  9
  addZ  ; 6 doubleP ; 4 d  7
  doubleP ; 4 done  ; 2 aZ 5
  done  ; 2
loab:; .-.-.-.- +.+..-.-  +.+.+.++  .-.-.-.-
;10101011
;XXX wc, faster without preparational p = a
  negP  ;15 set4  ;15 add4  ;16 negP16
  sub4  ;12 doubleP ;14 doubleP ;14 s4 13
  pp2Z  ;10 subA  ;12 doubleP ;12 d  11
  doubleP ; 9 doubleP ;10 add4  ;10 a4 9
  doubleP ; 7 add4  ; 8 addA  ; 8 d  7
  addZ  ; 5 doubleP ; 6 doubleP ; 6 s0 5
  owing  ; 3 subA  ; 4 addA  ; 4 owi 3
loac:
  add4  ;14
  doubleP ;12
  addA  ;10
  doubleP ; 8
  add4  ; 6
  doubleP ; 4
  done  ; 2
load:    ; .-.-..-- .-.-.-.+  .--.++.+  0.9 1.8 0.8 (avg)
; WC  10101101
  negP  ;15 -1   negP  ;16 a4 a0 a0 17
  sub4  ;12 -16-1  sub4  ;13 d  s4 a0
  pp2Z  ;10 -16-1  doubleP ;11 a0 Z  s4
  sub4  ; 9 -32-1  doubleP ; 9 d  d  d
  doubleP ; 7 -64-2  sub4  ; 7 a4 aZ d
  addZ  ; 5 -80-3  addA  ; 5 d  d  a0
  owing  ; 3 owing  ; 3 a0 a0 s4
loae:    ; .-.-..-.
  negP  ;14 clrP  ;15
  sub4  ;11 sub4  ;13
  sub4  ; 9 doubleP ;11
      ;  subA  ; 9
  doubleP ; 7
  sub4  ; 5
  owing  ; 3
loaf:    ; .-.-...-   nutritious
;10101111
;XXX wc, faster without preparational p = a
  clrP  ;15 s
  sub4  ;13 d
  doubleP ;11 d
  doubleP ; 9 a4
  sub4  ; 7 d
  subA  ; 5 a4
  owing  ; 3 s0

lob0:    ;        don't call me that
  clrP  ;13
  sub4  ;11
  doubleP ; 9
  doubleP ; 7
  sub4  ; 5
  owing  ; 3
lob1:
;XXX wc, faster without preparational p = a
  clrP  ;15 s
  sub4  ;13 d
  doubleP ;11 d
  doubleP ; 9 a4
  sub4  ; 7 d
  addA  ; 5 a4
  owing  ; 3 a0
lob2:
;XXX wc, faster without preparational p = a
  clrP  ;15
  sub4  ;13
  doubleP ;11
  addA  ; 9
  doubleP ; 7
  sub4  ; 5
  owing  ; 3
lob3:
  sub4  ;13
  doubleP ;11
  doubleP ; 9
  sub4  ; 7
  subA  ; 5
  owing  ; 3
; ...
lob6:
  sub4  ;13
  doubleP ;11
  addA  ; 9
  doubleP ; 7
  sub4  ; 5
  owing  ; 3
lob7:; .-.-+.++ ++.-+..-  .-.-+..-  +.+++..- ++..-..- .-..-..-
  sub4  ;14 add4  ;15 doubleP ;15 a4 16 n  17  n 16 s4
  pp2Z  ;12 pp2Z  ;13 sub4  ;13 d    a4    d 13 z
  doubleP ;11 doubleP ;12 doubleP ;11 d    d    s4 11 d
  addA  ; 9 add4  ;10 doubleP ; 9 a4   a4    d 9  a0
  doubleP ; 7 doubleP ; 8 sub4  ; 7 d    d    d 7  d
  addZ  ; 5 doubleP ; 6 subA  ; 5 a4   d    s0 5  az
  owing  ; 3 subZ  ; 4 owing  ; 3 s0   s0    owi  owi
lob8:
  doubleP ;13
  sub4  ;11
  doubleP ; 9
  doubleP ; 7
  sub4  ; 5
  owing  ; 3
lob9:
  sub4  ;14
  pp2Z  ;12
  addA  ;11
  doubleP ; 9
  doubleP ; 7
  addZ  ; 5
  owing
loba:    ; .-...--.
  negP  ;14
  sub4  ;11
  doubleP ; 9
  subA  ; 7
  doubleP ; 5
  owing  ; 3
lobb:
  negP  ;14
  sub4  ;11
  doubleP ; 9
  doubleP ; 7
  subA  ; 5
  owing  ; 3
lobc:
  negP  ;12
  sub4  ; 9
  doubleP ; 7
  doubleP ; 5
  owing  ; 3
lobd:; .-...-.+
  negP  ;14 set4  ;15
  sub4  ;11 doubleP ;14
  doubleP ; 9 subA  ;12
  doubleP ; 7 doubleP ;10
  addA  ; 5 add4  ; 8
  owing  ; 3 doubleP ; 6
      ;  subA  ; 4
      ;  done  ; 2
lobe:    ;      Honni soit qui mal y pense !
  negP  ;12
  sub4  ; 9
  sub4  ; 7
  doubleP ; 5
  owing  ; 3
lobf:    ;
  subA  ;15 clrP sub4 d d suba owing 13
loc0:    ;        DONT't call me THAT!
  subA  ;13
loc1:
  sub4  ;11
  sub4  ; 9
  sub4  ; 7
  sub4  ; 5
  owing

...

loca:
  add4  ;14
  doubleP ;12
  add4  ;10
  doubleP ; 8
  addA  ; 6
  doubleP ; 4
  done  ; 2
locb:; .-..+.++ ..--.-.- ++..++.-
; WC?!? 11001011
  doubleP ;15 n  16  a4 15 s  17 n  15
  sub4  ;13 d  13  z 13 d  16 s4 12
  doubleP ;11 s4 11  d 12 a4 14 z  10
  addA  ; 9 d  9  aZ 10 s0 12 s0 9
  doubleP ; 7 s4 7  d 8  d  10 d  7
  addA  ; 5 s0 5  d 6  d  8  az 5
  owing  ; 3 owi 3  s0 4  a4 6
      ;          s0 4
locc:    ;      what comments?
  add4  ;13 n  14
  pp2Z  ;11 s4 11
  doubleP ;10 d  9
  addZ  ; 8 d  7
  doubleP ; 6 a4 5
  doubleP ; 4 owi 3
  done  ; 2

...

lofa:
  doubleP ;13
  doubleP ;11
  addA  ; 9
  doubleP ; 7
  sub4  ; 5
  owing
lofb:
  addA  ;14
lofc:
  addA  ;12
lofd:
  addA  ;10
lofe:
  addA  ; 8
  negP  ; 6
  owing
0
toegevoegd